Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.authorSert, Murat
dc.contributor.authorArsoy, Zeyni
dc.date.accessioned2020-01-03T08:50:43Z
dc.date.available2020-01-03T08:50:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7870
dc.description.abstractBu çalışmada Afyonkarahisar’da üretilen Döğer tüfünün su itici kimyasal madde ile kaplanması sonucunda su buharı aktarım özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak döğer tüfünün mineralojik – petrografik (polarizan mikroskop, XRD), kimyasal analiz (XRF), gözenek çapı dağılımı ve bazı fiziko-mekanik özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşamada ise Döğer tüfünün su buharı aktarım özellikleri belirlenmiş ve aynı deney su itici ve koruyucu kimyasal maddelerin uygulandığı Döğer tüfü üzerinde de tekrarlanmıştır. Döğer tüfü örneklerinin su buharı aktarım deneyinde kütle ağırlık kaybı normal tüflerde %0,59 iken koruyuculu tüflerde bu oran %0,25 olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the changes in water vapour transmission properties as a result of coating of Doger tuffs produced in Afyonkarahisar with water repellent chemicals were investigated. Firstly, mineralogical - petrographic (polarizing microscope, XRD), chemical analysis (XRF), pore diameter distribution and some physico - mechanical properties of the other tuff were determined. In the second stage, the water vapour transmission properties of Doger tuffs were determined and the same experiment was repeated on Döğer tuffs where water repellent and protective chemicals were applied. In the water vapour transmission test of the other tuff samples, the mass weight loss was found to be 0.59% in normal tuffs and 0.25% in protective tuffs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCIVILTECHi Afyonkarahisaren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDöğer Tuffen_US
dc.subjectDöğer Tüfüen_US
dc.subjectYapı Taşıen_US
dc.subjectAyrışmaen_US
dc.subjectSu Buharı Geçirgenliğien_US
dc.subjectKoruyucu Kimyasal Maddeen_US
dc.subjectBuilding Stoneen_US
dc.subjectDeteriorationen_US
dc.subjectWater Vapor Transmissionen_US
dc.subjectSurface Protection Chemicalen_US
dc.titleYapı taşı olarak kullanılan Döğer (İhsaniye-Afyonkarahisar) tüfünün su buharı geçirgenliğine koruyucu kimyasal madde etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of effect of surface protection chemical on water vapor transmission of Döğer tuff (İhsaniye-Afyonkarahisar) used as building stoneen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal1st International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technology (ICIVILTECH 2019), Afyonkarahisaren_US
dc.departmentAfyon Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0002-9695-7370en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Mustafa Yavuz
dc.contributor.institutionauthorSert, Murat
dc.contributor.institutionauthorArsoy, Zeyni


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record