Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurtuluş, Cansu
dc.contributor.authorKara, Ferhat
dc.date.accessioned2020-01-06T06:36:12Z
dc.date.available2020-01-06T06:36:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKURTULUŞ, CANSU, and FERHAT KARA. “Open Cell Porous Geopolymer Production.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (2019): 155–161.en_US
dc.identifier.urihttps://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2019/10/20-CB102.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7887
dc.description.abstractPorous geopolymers can find application in various areas including heat insulation as well as filtration and catalysis. They are environmentally friendly materials as no substantial energy is needed in order to produce them. In this study, porous geopolymers were produced by using vegetable oil and hydrogen peroxide. Process conditions including the geoplymer composition, the amount of oil, hydrogen peroxide and geopolymerization temperature were examined in order to see their effect on pore amount, size and morphology. Also formation mechanism of open porosities were tried to explain. In our study we found that porous geoplymers with density values lower than 0.2 g/cm3 and with total porosity of greater than 80% can be prepared by this method. Interesting pore morphology were resulted and will be reported.en_US
dc.description.abstractGözenekli jeopolimerler, ısı yalıtımı, filtrasyon ve kataliz gibi çeşitli alanlarda uygulama alanı bulabilmektedirler. Üretmek için önemli bir enerjiye ihtiyaç duyulmadığından dolayı çevre dostu malzemelerdir Bu çalışmada, bitkisel yağ ve hidrojen peroksit kullanılarak gözenekli jeopolimerler üretilmiştir. Jeopolimer bileşimi, bitkisel yağ miktarı, hidrojen peroksit miktarı ve jeopolimerizasyon sıcaklığı da dahil olmak üzere proses koşullarının gözenek miktarı, büyüklüğü ve morfolojisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca açık hücre oluşum mekanizmasını açıklamaya çalışılmıştır. Çalışmamızda yoğunluk değerleri 0.2 g/cm3 'ten düşük ve toplam gözenekliliğin % 80'den daha yüksek olduğu gözenekli jeopolimerlerin bu yöntemle hazırlanabileceğini gözlemlenmiştir. İlginç gözenek morfolojisi gözlemlenmiştir ve raporlanacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectFoamen_US
dc.subjectGeopolymeren_US
dc.subjectOpen Cellen_US
dc.subjectHydrogen Peroxideen_US
dc.subjectVegetable Oilen_US
dc.subjectKöpüken_US
dc.subjectJeopolimeren_US
dc.subjectAçık hücreen_US
dc.subjectPeroksiten_US
dc.subjectBitkisel Yağen_US
dc.titleOpen cell porous geopolymer productionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIX. Intenational Participation Ceramic Congressen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0758-5844en_US
dc.identifier.volumeSpecial Issueen_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKurtuluş, Cansu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [6]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record