Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurtuluş, Cansu
dc.contributor.authorBaşpınar, Mustafa Serhat
dc.date.accessioned2020-01-06T06:44:09Z
dc.date.available2020-01-06T06:44:09Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7889
dc.identifier.urihttp://static.dergipark.org.tr/article-download/173c/2302/b05a/5e6ab0164fac0.pdf?
dc.description.abstractSince the environmental impacts of carbon emissions due to the cement production have started to be discussed, an alternative material has been sought. Geopolymers are new generation materials which are good candidates to be used instead of cement in the building. Within the scope of geopolymer technology, the reuse of waste materials such as fly ash and blast furnace slag enable reuse of both the reduction of waste stock and the production of new generation material which excites the scientific world. However, various problems that has been focused on prevent the advancement of this technology. Efflorescence is an important problem in the development of geopolymer technology. White residues formed on the surfaces of the materials produced from geopolymer wetting are referred to as efflorescence. Although it may seem like a visual problem in the initial stage, it may cause structural problems in later stages. Therefore, it is an issue that needs to be addressed. In this study, studies were made to prevent or minimize this problem.en_US
dc.description.abstractÇimento üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının çevresel etkileri tartışılmaya başlandığındanberi, çimentoya alternatif bir malzeme aranmaktadır. Jeopolimerler, binada çimento yerinekullanılmaya uygun yeni nesil malzemelerdir. Jeopolimer teknolojisi kapsamında, uçucu kül ve yüksekfırın cürufu gibi atık malzemelerin yeniden kullanılması, hem atık stokunun azaltılmasını hem de bilimdünyasını heyecanlandıran yeni nesil malzemenin üretimini sağlamaktadır. Fakat çeşitli sorunlar buteknolojinin ilerlemesini engellemektedir. Çiçeklenme jeopolimer teknolojisinin geliştirilmesininönünde önemli bir problemdir. Jeopolimerlerin ıslanması sonucu yüzeyleri üzerinde oluşan beyazkalıntılara çiçeklenme denir. İlk aşamada yalnızca görsel bir sorun gibi görünse de, sonraki aşamalardayapısal sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada, bu sorunuönlemek veya en aza indirmek için çalışmalar yapılmıştır. Farklı molaritelerde hazırlanan ve farklısıcaklıklarda kürlenen jeopolimer köpük numunelerin çiçeklenme davranışı incelenmiştir. Yüksekmolaritelerde hazırlanan numunelerin ve daha düşük sıcaklıklarda kürlenen numunelerin çiçeklenmeproblemine daha yatkın olduğu tespit edilmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherICIVILTECH Afyonkarahisaren_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.667647
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectEfflorescenceen_US
dc.subjectFly Ashen_US
dc.subjectGeopolymeren_US
dc.subjectHydrogen Peroxideen_US
dc.subjectÇiçeklenme
dc.subjectUçucu Kül
dc.subjectJeopolimer
dc.subjectHidrojen
dc.subjectPeroksit
dc.titleDevelopment of efflorescence control methods of fly ash based foam geopolymersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalICIVILTECH Afyonkarahisaren_US
dc.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-0758-5844en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKurtuluş, Cansu
dc.contributor.institutionauthorBaşpınar, Mustafa Serhat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record