Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİssı, Ali
dc.contributor.authorKara, Alpagut
dc.contributor.authorSivas, Taciser
dc.contributor.authorSivas, Hakan
dc.date.accessioned2014-11-18T08:29:08Z
dc.date.available2014-11-18T08:29:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/791
dc.description.abstractAnadolu çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürel mirasın aydınlatılabilmesi için günümüze kadar her geçen yıl sayıları giderek artan bir çok arkeolojik kazı gerçekleştirilmiştir. Bu kazı alanları arasında yer alan antik Dorylaion yerleşmesi, Eskişehir ovasında, kent merkezinin hemen kuzeybatısındadır. Orta Anadolu’nun en büyük höyüklerden biri olan yerleşme, günümüzde Şarhöyük olarak adlandırılmaktadır. Buradaki arkeolojik kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile 1989 yılından bu yana devam etmektedir. Kazı çalışmaları sırasında Hellenistik döneme (M.Ö: 330-30) ait bir grup Batı Yamacı seramiği ele geçmiştir. Batı Yamacı seramikleri Hellenistik dönem boyunca Akdeniz çevresinde kullanılan moda kaplardır. Devam eden çalışmaların bir parçası olarak, belirli Batı Yamacı seramiği bünyelerine ait kimyasal kompozisyonlar X-ışını floresansı (XRF), mineralojik ve faz kompozisyonları X-ışını difraksiyonu (XRD) ile belirlenmiş ve Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi (FTIR) analiz sonuçları ile kıyaslanarak teyit edilmiştir. Ayrıca, mineralojik ve faz içeriğinin yüksek sıcaklık karşısındaki davranışları gözlemlemek amacı ile termal gravimetri (TG) ve diferansiyel termal analiz (DTA) analizleri gerçekleştirilmiştir. Bünye ve astar (firnis) tabakalarına ait mikroyapısal karakteristikler ve mikrokimyasal özellikler ise taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve buna bağlı enerji saçınımlı X-ışını spektrometresi (EDX) ile incelenmiştir. Son olarak, çalışmada özellikle ürünlerin sinterlenmesi gibi bazı teknolojik parametreler tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDorylaion, Batı Yamacı Seramikleri, Karakterizasyon, Arkeometrien_US
dc.titleDorylaion (Eskişehir-Şarhöyük) Hellenîstik Dönem Batı Yamacı Seramiklerinin Karakterîzasyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAnadolu Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage188en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record