Recent Submissions

  • Tafsilatlı Tecvid Hükümleri 

    Havuz, Hasan Hüseyin (Kitap Dünyası Yayınları, 2018)
    Tecvid, sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süslemek” anlamına gelmektedir. Tecvid, Kur’ân-ı Kerîm’i harflerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilavet kurallarına uyarak güzel ve ...
  • Çağdaş Müşkilü'l-Kur'an (Muhammed Esed Örneği) 

    Havuz, Hasan Hüseyin (Boy Yayınları, 2015)
    Müşkilü’l-Kur’ân klasik anlamda ayetin kendi içinde veya ayetler arası sözde çelişkiden bahsetmektedir. Müfessirler bu alanla ilgili birçok eser vermişlerdir. Ancak tarihî süreç içinde yeni müşkiller oluşmaya devam etmiştir. ...