Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarakuyu, Yunus
dc.contributor.authorTortop, Hasan Said
dc.date2014-11-19
dc.date.accessioned2014-11-19T09:00:11Z
dc.date.available2014-11-19T09:00:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKarakuyu, Yunus ve Hasan Said Tortop. " Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi." AKÜ Fen Bil. Dergisi 10, Sayı.1 (2010) : 47-55.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/810
dc.description.abstractBu araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme stilleri belirlenerek, öğrenme stillinin öğretmen adaylarının fizik dersindeki başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2009¬2010 öğretim yılı Güz döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıfta okuyan 168 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Grasha ve Riechmann (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003) tarafından yapılan Öğrenme Stilleri Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Fizik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenme Stili Ölçeği öğrencilerin tercihleri üzerine odaklanarak Bağımsız, Pasif, İşbirlikli, Bağımlı, Rekabetçi ve Katılımcı olmak üzere 6 farklı öğrenme stili tanımlamıştır. Ölçek 5’li Likert ölçek olarak hazırlanıp 60 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin fizik dersindeki başarıları için ise dönem sonu fizik notları kullanılmıştır. Araştırma öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının fizik dersindeki başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisinin olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study it is aimed to carry out pre-service teachers’ learning style and examine the effect of the learning style on pre-service teachers’ Physics success and pre-service teachers’ attitudes toward Physics. Study was applied to 168 second year primary teacher department students at Mustafa Kemal University, education faculty at 2009-2010 first term. In the study Learning Style which was developed by Grasha and Riechmann (1982) and adopted in Turkish by Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003) and Physics attitude scale which was developed by researchers was used. There are six different learning styles; independent, inactive, cooperative, dependent, competition and participation which are determined in this study. Learning style scale which is 5 likert type has 60 items. For students’ Physics success, their point of the end of the term was used. Research results show that learning style has an effect of pre-service teachers’ Physics success and attitudes toward Physics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenme Stili, Fizik, Tutum, Başarıen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of the Pre-Service Teachers’ Learning Styles On Physics Achievement and Attitudesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümüen_US
dc.authoridTR51176en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage55en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record