Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayraklı, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorHatipoğlu, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-17T13:13:22Z
dc.date.available2020-01-17T13:13:22Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBAYRAKLI, Hasan Hüseyin & HATİPOĞLU, Mehmet (2018) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzaha davet ve izah üzerine yapılacak işlemlerin davaya konu olması, c:9, s2, ss.561-592en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/604783
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.21492/inuhfd.464083
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8122
dc.description.abstractVergi hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların nedenleri mükellefler ya da vergi idaresi olabilir. Uyuşmazlık kimden kaynaklanırsa kaynaklansın çözümün idari aşamada halledilmiş olması iki tarafın da menfaatine hizmet eder. Zira alacağına kısa sürede ulaşmak isteyen idareyle dostane çözüme yargısal aşamadaki belirsizlikten daha sıcak bakan mükellef için idari çözüm yolları önem arz etmektedir. Uyuşmazlıkların azaltılması, idarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara ayırabilmesi, demokrasi açısından mükelleflerin çözüm sürecine katılımlarının artırılması ve vergiye gönüllü uyuma katkı sağlaması amaçlarını ihtiva eden izaha davet kurumu da bu yollardan bir tanesidir. Çalışmamızda taraflar arasında idari bir çözüm bulunmasına hizmet eden bu müessesenin özellikleri üzerinde durulacaktır. İzaha davet, daha vergi incelemesi başlamamış, ihbarda bulunulmamış veya takdir komisyonuna sevk olunmamış; ancak yetkili merciler tarafından vergi zıyaına delalet eden hususların tespiti halinde mükelleflerin durumlarını izah etmesi için çağrılmasını ifade eder. Bu çağrı sonrası yapılan izahın idarece reddi, idari işlem niteliğinde olduğundan vergi davasına konu olabilmektedir. Nitel bir çalışma olarak, henüz yargıya intikal etmiş kararlara da rastlanmadığı için yargılamaya ışık tutucu olması düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractCauses of disputes in taxation law may be either taxpayers or tax office. Both sides wish to have the solution at administrative stage no matter who is the reason of conflict. Because, administrative solutions are significant for both tax Office which is in pursue of collecting debt and for taxpayer who is willing to have friendly solution instead of judicial uncertainty. Invitation to vıew institution whose aim is to decrease conflicts, allow administration use the time more efficiently and productively, increase the rate of taxpayers’ participation in solution process in terms of democracy and taxation in voluntary tax compliance is one of these ways. In the paper, the features of this institution which serves to find an administrative resolution among the parties are going to be emphasized. Invitation to view means that taxpayers are invited to explain the situations in which examination of tax has not started, the dispatch process has not been done to the discretion commission, denounce has not been made but they were found as tax loss doubt. The administrative rejection of the view made after this invitation may be subject to tax case as it is an administrative procedure. As a qualitative research, it is hoped to be enlightening paper for trial since there have not been decisions submitted to the court.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.doi10.21492/inuhfd.464083en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİzaha Daveten_US
dc.subjectİzahın Reddien_US
dc.subjectİdari İşlemen_US
dc.subjectVergi Davasıen_US
dc.subjectInvitation To Clarifyen_US
dc.subjectThe Rejection of the Clarificationen_US
dc.subjectAdministrative Acten_US
dc.subjectTax Caseen_US
dc.subjectInvitation to Clarifyen_US
dc.titleİzaha davet ve izah üzerine yapılacak işlemlerin davaya konu olmasıen_US
dc.title.alternativeInvitation to clarify and justifiability of administrative acts pursuant clarficationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-3491-0585en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.startpage561en_US
dc.identifier.endpage592en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBayraklı, Hasan Hüseyin
dc.contributor.institutionauthorHatipoğlu, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record