Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSelen, Veyis
dc.contributor.authorTanyıldızı, M. Şaban
dc.contributor.authorÖzer, Dursun
dc.date2014-11-19
dc.date.accessioned2014-11-19T09:12:48Z
dc.date.available2014-11-19T09:12:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/812
dc.description.abstractBu çalışmada, Bacillus amyloliquefaciens ile fındık küspesi (FK)’nden a-amilaz üretimi üzerine ortam şartlarının ve bileşiminin etkileri incelenmiştir. Kesikli fermantasyon ile a-amilaz üretimi üzerine pepton, yeast extrakt (YE), amonyum sülfat ((NH4)2SO4), FK, potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4), magnezyum sülfat (MgSO4), sodyum klorür (NaCl) ve kalsiyum klorür (CaCl2) konsantrasyonlarının yanı sıra fermantasyon sıcaklığı ve karıştırma hızı gibi üretim parametrelerinin etkileri de incelenmiştir. Deneysel çalışma sonucunda belirlenen optimum ortam bileşimi (FK 20 g/l, pepton 5 g/l, YE 2.5 g/l, (NH4)2SO4 5 g/l) ve şartlarında (çalkalama hızı 150 rpm ve fermantasyon sıcaklığı 33 oC) elde edilen maksimum enzim aktivitesi 9092 U/ml olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar FK içeren ortamdaki a-amilaz üretiminin, çözünebilen nişasta ve diğer komponentlerin kullanıldığı konvensiyonel besi ortamlarına göre çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. Fındık yağı üretim prosesinde yan ürün olan fındık küspesinin a-amilaz üretimi için iyi bir substrat olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study a-amylase production with Bacillus amyloliquefaciens was investigated for optimum fermentation medium and conditions using hazelnut cake (HC) in shaken-culture. The effects of different production parameters, such as pepton, yeast extrakt (YE), ammonium sulphate ((NH4)2SO4), FK, potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), magnesium sulphate (MgSO4), sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2) concentration, fermentation temperature and shaking speed on a-amylase production by batch fermentation were examined. The maximum a-amylase activity (9092 U/ml) was obtained under the following optimized fermentation conditions; HC 20 g/l, peptone 5 g/l, yeast extract (YE) 2.5 g/l, ammonium sulphate ((NH4)2SO4) 5 g/l, shaking speed 150 rpm and fermentation temperature 33 oC. The results indicated that the production of a-amylase was greater in the medium containing HC than that in the conventional medium containing soluble starch and other components. HC, by¬product of hazelnut oil processing, was found a good substrate for a-amylase production.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecta-Amilazen_US
dc.subjectFındık Küspesi
dc.subjectBacillus Amyloliquefaciens
dc.subjectKatı Substrat Fermantasyonu
dc.titleFındık küspesi kullanarak bacillus amyloliquefaciens’den a-amilaz üretiminin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of a-amylase production using hazelnut cake from bacillus amyloliquefaciensen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.authoridTR59099en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record