Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlak, Emin
dc.contributor.authorKüçükşahin, Habib
dc.contributor.authorKahraman, İbrahim
dc.date.accessioned2020-01-27T06:15:09Z
dc.date.available2020-01-27T06:15:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.gov.tr/ohuiibf/
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.25287/ohuiibf.459153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8225
dc.description.abstractUluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme kararları finansal piyasa aktörlerinin kararlarını etkiler. Bu gelişmekte olan ülkeler adına kredi notlarının yatırımcılar üzerindeki etkisini göz ardı etmek bugün mümkün değil mi? ilgili ülkelerin finansal piyasalarına ilgi. Özellikle Türkiye'nin bir gelişmekte olan piyasa finansal piyasalarda, ne ölçüde kredi derecelendirme notları olarak önemli bir soru kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan ilgili piyasalar ortaya etkiler. Bu noktadan itibaren, çalışmada, etki üç kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme notlarının Fitch, Moody's ve standart ve Poor's, hangi var dünyadaki en yüksek tanınma derecelendirme firmaları, Türkiye için analiz ediliyor. Bu amaçla 14 sektör Endeksi (Bıst bankalar, Bıst Inf. Teknoloji, Bıst elektrik, Bıst gıda, içecek, Bıst Telekomünikasyon, BIST Kimya., Petrol, Plastik, BIST kobi Sanayi, Bıst Kurumsal Yönetim, Bıst Madencilik, Bıst temel Metal, BIST spor, Bıst metal olmayan Min. Ürün, Bıst taşımacılığı, Bıst Sanayicileri) kullanılarak incelenmiştir. Olay çalışma yöntemi. Araştırmada yer alan indeksler için anormal getiri ve kümülatif anormal geri dönüşler hesaplandı ve sonuçlar üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu için karşılaştırıldı. Olarak araştırma sonucunda, derecelendirme beyanlarının seçilen endeksler üzerinde etkili olduğu ve bu etki kredi derecelendirme kuruluşları arasında herhangi bir fark göstermedi.en_US
dc.description.abstractThe rating decisions of international credit rating agencies affect the decisions of financial market actors. It is not possible today to ignore the impact of credit ratings on behalf of developing countries on investors' interest in the financial markets of the countries concerned. Especially considering that Turkey is an emerging market in the financial markets, an important question as to what extent the credit rating notes made by credit rating agencies affect the related markets emerge. From this point on, in the study, the affect of the rating notes of the three credit rating agencies’ Fitch, Moody's and Standard and Poor's, which have the highest recognition rating firms’ in the World, for Turkey is analyzed. For this purpose, 14 sector indexes (BIST Banks, BIST Inf. Technology, BIST Electricity, BIST Food, Beverage, BIST Telecommunication, BIST Chem., Petrol, Plastic, BIST SME Industrial, BIST Corporate Governance, BIST Mining, BIST Basic Metal, BIST Sports, BIST Non-Metal Min. Product, BIST Transportation, BIST Industrials) were examined using the Event Study method. For the indexes covered in the research, abnormal returns and cumulative abnormal returns were calculated, and the results were compared for the three major credit rating agencies. As a result of the research, it was determined that the rating statements had an effect on the selected indices and that this effect did not show any difference between the credit rating agencies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAcademic Review of Economics and Administrative Sciencesen_US
dc.identifier.doi10.25287/ohuiibf.459153en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKredi Derecelendirme Kuruluşuen_US
dc.subjectAnormal Getirien_US
dc.subjectKümülatif Anormal Getirien_US
dc.subjectOlay Çalışması Yöntemien_US
dc.subjectPiyasa Modelien_US
dc.subjectCredit Rating Agencyen_US
dc.subjectAbnormal Returnen_US
dc.subjectCumulative Abnormal Returnen_US
dc.subjectEvent Study Methoden_US
dc.subjectMarket Modelen_US
dc.titleUluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi not kararlarının türkiye finansal piyasalarına etkisi: borsa istanbul sektör endeksleri üzerine bir uygulamaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAcademic Review of Economics and Administrative Sciencesen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Başmakçı Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-2798-7450en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergien_US
dc.contributor.institutionauthorÇağlak, Emin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [5]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record