Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPeşmen, Günnur
dc.contributor.authorYardımcı, Mehmet
dc.date.accessioned2020-02-06T07:55:32Z
dc.date.available2020-02-06T07:55:32Z
dc.date.issued06.2012en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8254
dc.description.abstractAmaç: Menemen koyunu yapağılarının morfolojik ve fiziksel özelliklerinin tespit edilerek, elde edilen bulguların yetiştirme ve ıslah programlarına ışık tutması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Karacaören beldesinde bulunan özel bir işletmede 98 adet Menemen koyunu üzerinde yapıldı. Bulgular: Çalışmada Menemen koyun yapağılarında; kirli yapağı verimi, kırkım sonu canlı ağırlığı, randıman, incelik, uzunluk, elastikiyet ve mukavemet sırasıyla; 1583.78 g, 51.68 kg, %66.78, 30.91 µm, 36.35 mm, %32.60 ve 20.69 cN/tex olarak bulundu. Öneri: Menemen koyun yapağılarının halı yapımı için önemli bir hammadde niteliği taşıdığı, ancak ıslah çalışmasıyla kumaş tipi yapağı elde edilmesinin de mümkün olduğu söylenebiliren_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to determine the physical and morphological properties of fleece from Menemen sheep and to use this data for breeding and reform of Menemen sheep. Materials and Methods: This study was carried out on 98 Menemen sheep in a private company established in Karacaören area, Şuhut Town in Afyonkarahisar. Results: The results for greasy fleece weight, post-shearing live weight, clean fleece percentage, fineness, length, elasticity and strength were 1583.78 g, 51.68 kg, 66.78%, 30.91 µm, 36.35 mm, 32.60% and 20.69 cN/tex, respectively in Menemen ewes. Conclusion: Menemen fleece can be used as rawmaterial for carpet manufacturing. Moreover it can be observed that through reform study, fleece in fabric quality can be achieved.en_US
dc.description.sponsorshipAfyon Kocatepe Üniversitesi, BAPKen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherEurasian Journal of Veterinary Scienceen_US
dc.identifier.doi2146-1953en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMenemen Koyunuen_US
dc.subjectYapağıen_US
dc.subjectRandımanen_US
dc.subjectİnceliken_US
dc.subjectMenemen Sheepen_US
dc.subjectFleeceen_US
dc.subjectClean Fleece Percentageen_US
dc.subjectFinenessen_US
dc.titleFleece qualities of Menemen sheep: I. Morphologic and physical qualitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Veterinary Scienceen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ Meslek Yüksekokuluen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
dc.authorid0000-0002-9164-6629en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPeşmen, Günnur
dc.contributor.institutionauthorYardımcı, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [12]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record