Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopaloğlu Yıldız, Şeyda
dc.contributor.authorYıldız, Gökalp
dc.contributor.authorCin, Ekinsu
dc.date.accessioned2021-04-29T10:26:45Z
dc.date.available2021-04-29T10:26:45Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTopaloğlu Yıldız, Ş , Yıldız, G , Cin, E . (2020). BİR ELEKTRONİK FİRMASINDAKİ İŞÇİ ATAMALI MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİNE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA VE BENZETİM MODELLEME TABANLI BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 57-73en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/55088/645402
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.645402
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/342364075_BIR_ELEKTRONIK_FIRMASINDAKI_ISCI_ATAMALI_MONTAJ_HATTI_DENGELEME_PROBLEMINE_MATEMATIKSEL_PROGRAMLAMA_VE_BENZETIM_MODELLEME_TABANLI_BIR_COZUM_YAKLASIMI
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8662
dc.description.abstractBu çalışma, bir elektronik firmasına ilişkin montaj hattında, işçilerin iş istasyonlarına atanması ve montaj hattının dengelenmesi problemini ele almaktadır. Bu problemin çözümü için kullanılan yaklaşım iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, işçilerin hangi iş elemanlarını yapıp hangi iş elemanlarını yapamadıkları, işçilerin iş istasyonlarına atanması sırasında mevcut olup olmadıkları, iş elemanlarının hangi ekipman/ekipmanlar ile yapılması gerektiği ve bu ekipmanların hangi iş istasyonlarında bulundukları bilgilerini ve iş elemanlarına ilişkin çeşitli atama kısıtlarını dikkate alan bir matematiksel model sunulmaktadır. Bu modelin LINGO optimizasyon yazılımı ile çözülmesi sonucunda, iş elemanlarının ve işçilerin hangi iş istasyonlarına atandığı bilgileri elde edilmektedir. İkinci aşamada ise, ilk aşamadan elde edilen bilgileri kullanarak düzenlenen montaj hattının, istenilen üretim hedefine gerçek hayat kısıtları altında ulaşıp ulaşmadığını test etmek için, mevcut matematiksel modelde dikkate alınamayan, iş istasyonları arası konveyör hareketi, ara stok alanları ve işlem sürelerindeki stokastik değişkenlik gibi faktörleri de dikkate alan bir ARENA benzetim modeli sunulmaktadır. Benzetim modelinden elde edilen sonuçlar, bu koşullar altında çıktı miktarının üretim hedefinin altında kaldığını göstermektedir. Daha sonra ise mevcut sisteme ilişkin iyileştirme önerilerinde bulunularak istenilen üretim hedefine ulaşan bir çözüm elde edilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study deals with the problem of the assignment of workers to the stations and the balancing of the assembly line in an electronics company. The approach used to solve this problem consists of two stages. In the first stage, a mathematical model is presented which takes into account the information about which jobs the workers can and cannot do, whether the workers are present during the assignment to the stations, which equipment/ equipments the jobs should be done with, and the stations where these equipments are located and the various assignment constraints related to the jobs. As a result of this model being solved with LINGO optimization software, information about which jobs and workers are assigned to which stations is obtained. In the second stage, the assembly line which is arranged using the information obtained from the first stage, in order to test whether the assembly line reaches the desired production target under real life constraints, ARENA simulation model which takes into consideration the factors such as conveyor movement between stations, intermediate inventory areas and stochastic variability in operation times that could not be considered in the present mathematical model is presented. The results obtained from the simulation model show that under these conditions the output amount is below the production target. Then, a solution is achieved that reaches the desired production target by making improvement suggestions for the current system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.645402en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMontaj Hattı Dengelemeen_US
dc.subjectMatematiksel Modellemeen_US
dc.subjectİşçi Atamaen_US
dc.subjectAtama Kısıtlarıen_US
dc.subjectBenzetimen_US
dc.subjectAssembly Line Balancingen_US
dc.subjectMathematical Modelingen_US
dc.subjectWorker Assignmenten_US
dc.subjectAssignment Constraintsen_US
dc.titleBir elektronik firmasındaki işçi atamalı montaj hattı dengeleme problemine matematiksel programlama ve benzetim modelleme tabanlı bir çözüm yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeMathematical programming and simulation modeling based solution approach to worker assignment and assembly line balancing problem in an electronics companyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.authorid0000-0001-6827-126Xen_US
dc.authorid0000-0003-3962-7604en_US
dc.authorid0000-0001-7265-4853en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record