Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaruç, Naci Tolga
dc.contributor.authorSağbaş, İsa
dc.date.accessioned2021-05-03T11:48:30Z
dc.date.available2021-05-03T11:48:30Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.citationSaruç, T , Sağbaş, İ . (2003). VERGİ ETİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 79-96en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1636/20519
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8679
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye’de vergi etiğinin ölçümü ve vergi etiğinin vergi kaçırma üzerine etkisi 481 vergi mükellefi ile anket çalışması yapılarak araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları, vergi etiğinin vergi ödemede önemli bir faktör olduğunu göstermektedir: vergi etiği skorundaki artışlar vergi kaçırma olasılığını azaltmaktadır. Ampirik bulgular üniversite mezunu olan vergi mükelleflerinin üniversite mezunu olmayanlara göre daha yüksek vergi etiği skoruna sahip olduklarını, ve dolayısıyla vergi kaçırma eğilimlerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Erkek mükelleflerin bayanlara göre daha düşük vergi etiği skoruna sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi Etiğinin Ölçümüen_US
dc.subjectVergi Etiğien_US
dc.subjectVergi Kaçırmaen_US
dc.titleVergi etiğinin ölçümü: Türkiye üzerine ampirik bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bil. Fak.en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSaruç, Naci Tolga
dc.contributor.institutionauthorSağbaş, İsa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record