Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErkurt, Elif
dc.contributor.authorYıldırım, İlknur Esen
dc.date.accessioned2021-06-08T11:55:52Z
dc.date.available2021-06-08T11:55:52Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationErkurt, E , Yıldırım, E . (2021). Bir büyük veri görselleştirme uygulaması olarak konut tercih infografikleri . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 36-52en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/62585/733379
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.733379
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8722
dc.description1 Bu çalışma 2020 yılında Marmara Üniversitesinde İlknur Esen Yıldırım danışmanlığında Elif Erkurt tarafından hazırlanan “Büyük Veri Görselleştirme ve Türkiye’de Konut Sektörüne İlişkin İnfografikler” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.en_US
dc.description.abstractGünümüz dünyasında büyük veri olgusunun gittikçe önem kazanması ile birlikte istatistikçilere, veri analistlerine ve bu analizleri mümkün kılacak teknolojik alt yapının geliştirilmesi için de yazılımcılara duyulan ihtiyaç artmaktadır. İlgili alan uzmanları için temel hedef, ele alınan büyük veriden rafine edilebilecek enformasyonu ortaya çıkarmak ve mümkünse bulguları kapsamlı, işlevsel ve sade görsellere yansıtabilmektir. Bu çalışmada, emlak sektörüne ilişkin bir uygulama üzerinde, büyük veri analizi ile üretilebilecek görsellerin, ilgili hedef kitleye sunabileceği önemli, hatta kimi zaman alternatifsiz kolaylığa dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; R programı yardımıyla, konut tercihini kolaylaştırıcı bir araç olarak, kullanımı kolay ve dinamik yapıda infografikler üretilmiştir. Böylelikle, konut satın almayı planlayan bireylerin konutun yaşı, yüzölçümü, oda sayısı, fiyatı gibi önemli buldukları kriterleri dikkate alan, veri değişimine duyarlı, iller/ilçeler arasında karşılaştırma yapılmasına imkân veren infografiklerden yararlanarak tercih yapabilmelerine olanak sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractStatisticians, data scientists and software programmers/engineers who develop technological infrastructure to enable performing analytics are in high demand with the increasing importance and usage of big data in the last decades. The main goal of subject matter experts is to extract actionable insight from big data, and if possible, to deliver these insights with effective and simple visualizations. This study aims to draw attention to important, even sometimes unrivaled convenience offered to the relevant target audience by visualizations, which were created with big data analysis on an application related to real estate sector. For this purpose, by means of R program, and as a tool to ease the housing selections; user-friendly and dynamic-structured infographics were created. Thus, individuals, who are planning to buy houses, are given the opportunity to make selections by using infographics which enable them to take essential criteria into consideration - such as the age of the property, area measures, number of rooms, price; are sensitive to data variations and allow to make comparison between cities/districts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.733379en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBüyük Verien_US
dc.subjectGörselleştirmeen_US
dc.subjectİnfografiken_US
dc.subjectKonuten_US
dc.subjectEmlaken_US
dc.subjectBig Dataen_US
dc.subjectVisualizationen_US
dc.subjectInfographicsen_US
dc.subjectHousingen_US
dc.subjectReal Estateen_US
dc.titleBir büyük veri görselleştirme uygulaması olarak konut tercih infografiklerien_US
dc.title.alternativeReal estate preference infographics as big data visualization applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5665-9507en_US
dc.authorid0000-0003-2574-4340en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage26en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record