Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUçarkaya, Sinem
dc.contributor.authorBabuşçu, Şenol
dc.contributor.authorHazar, Adalet
dc.date.accessioned2021-06-08T12:41:48Z
dc.date.available2021-06-08T12:41:48Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationUçarkaya, S , Babuşcu, Ş , Hazar, A . (2021). Özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında sermaye yapısının belirleyicileri . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 112-126en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/62585/895686
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33707/akuiibfd.895686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8726
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı küresel finansal kriz sonrası dönemde Türk bankacılık sektöründe özel ve yabancı mevduat bankalarının sermaye yeterlilik oranlarını (SYR) etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla, 19 bankanın 2009Q1-2020Q3 dönemine ilişkin üç aylık verileri kullanılarak panel veri yöntemiyle model tahmini yapılmıştır. Bağımsız değişkenler olarak kredi ve mevduatın toplam varlıklara oranı, sermayenin alternatif maliyeti, özkaynakların toplam varlıklara oranı, tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı, likidite oranı, bankanın aktif büyüklüğü, ekonomik büyüme oranı, enflasyon oranı ve sektörün ortalama sermaye yeterlilik oranı kullanılmıştır. Sonuç olarak, sermaye yeterlilik oranının kredi oranı, sermayenin alternatif maliyeti, likidite ve büyümeyle negatif, özkaynakların varlıklara oranı, büyüklük, enflasyon ve sektörün ortalama SYR’siyle pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu bulgunlanmıştır. Sermaye yeterlilik oranı ile mevduat oranı ve tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.en_US
dc.description.abstractThis study analyzes the factors that determine the capital adequacy ratios (CAR) of private and foreign depository banks operating in the Turkish banking sector in the aftermath of the global financial crisis. To this end, the quarterly data of 19 banks for the period 2009Q1-2020 Q3 are employed and the model is estimated by panel data methodology. The dependent variables are loans to assets ratio, deposits to assets ratio, return on equity, owner’s equity to assets ratio, non-performing loans ratio, liquidity ratio, bank’s asset size, economic growth, inflation rate and average CAR of the banking sector. The findings of the study suggest that loans to assets ratio, return on equity, liquidity and economic growth negatively affect CAR. In contrast owner’s equity to assets, size, inflation rate and average CAR of the sector have a significant and positive effect on CAR. The model could not find a significant relationship between CAR and deposits to assets ratio as well as non-performing loans ratio.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.33707/akuiibfd.895686en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye Yeterlilik Oranıen_US
dc.subjectTürk Bankacılık Sektörüen_US
dc.subjectMevduat Bankalarıen_US
dc.subjectPanel Verien_US
dc.subjectCapital Adequacy Ratioen_US
dc.subjectTurkish Banking Sectoren_US
dc.subjectDeposit Banksen_US
dc.subjectPanel Dataen_US
dc.titleÖzel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında sermaye yapısının belirleyicilerien_US
dc.title.alternativeThe determinants of capital structure in private and foreign deposit banken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6274-9450en_US
dc.authorid0000-0003-2870-6358en_US
dc.authorid0000-0002-1483-8360en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record