Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Hasan Hüseyin
dc.contributor.authorÖzhan, Sefa
dc.contributor.authorGenç, Garip
dc.date.accessioned2021-06-09T10:25:55Z
dc.date.available2021-06-09T10:25:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationOzkan, H , Ozhan, S , Genc, G . (2019). Analysis and Design of Hemispherical Head Pressure Vessel . Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi , 2 (1) , 35-45en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuumubd/issue/45058/558952
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8729
dc.description.abstractIn this study, a hemispherical head with pad reinforced central nozzle opening that subjected to uniform internal pressure was investigated using Finite Element Methods (FEM) to understand the design procedure. This procedure is handled according to the ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 2. This standard contains two parts for the design of pressure vessels, the first part is Design by rules and the second part is Design by analysis. With reference to the ASME standard, axisymmetric finite element models for Elastic, Limit Load and Elastic-Plastic Analysis are used to demonstrate protection against plastic collapse and local failure. Maximum allowable pressures are obtained in accordance with the mentioned design methods and discussed. According to the elastic and limit load analysis methods, obtained plastic collapse results are very close. Besides, the elastic analysis method is observed to be more conservative than the Elastic-Plastic method regarding the evaluation of plastic collapse. On the other hand, for the local failure results, Elastic-Plastic Analysis is observed to be slightly conservative than the Elastic Analysis.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada küresel bombe merkezinde ve kaynaklı plaka ile takviyelenmiş bir nozul açıklığı iç basınç yüklemesi altında sonlu elemanlar yöntemiyle tasarım prosedürünü anlamak amacıyla incelenmiştir. Bu prosedür ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 2 standardına göre ele alınmıştır. Bu standart ilki “Formüller ile Tasarım” ve ikincisi “Analiz ile Tasarım” olmak üzere basınçlı kap tasarımı için iki farklı kısım içerir. ASME standardı referans alınarak, “Plastik Çökme” ve “Lokal Hasar” hasar modlarına karşı dayanımı doğrulamak için aksisimetrik sonlu eleman modelleri ile elastik, limit yük ve elastik-plastik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Maksimum izin verilen basınçlar bu analiz yöntemlerine göre elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Elastik ve limit yük analiz metodlarına göre elde edilen plastik çökme sonuçları birbirine çok yakındır. Bunun yanında plastik çökme hasar modu için elastik analiz yönteminin elastik-plastik analiz yöntemine göre daha konservatif sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Diğer yandan, lokal hasar modu için elastik-plastik analiz yönteminin elastik analize göre nispeten konservatif olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInternally Pressurized Pressure Vesselsen_US
dc.subjectFinite Element Methoden_US
dc.subjectDesign by Rulesen_US
dc.subjectDesign by Analysisen_US
dc.titleAnalysis and design of hemispherical head pressure vesselen_US
dc.title.alternativeKüresel bombeli basınçlı kap analiz ve tasarımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisien_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4463-6591en_US
dc.authorid0000-0002-0986-3684en_US
dc.authorid0000-0001-7711-3845en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record