Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUluaydın, Niyazi K.
dc.contributor.authorŞeker, Selim S.
dc.date.accessioned2021-06-09T10:38:25Z
dc.date.available2021-06-09T10:38:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUluaydın, N , Şeker, Ş . (2019). Mobil Haberleşme Combo Antenleri için Genişband Elektromanyetik Sönümlendirici . Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi , 2 (1) , 46-54en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuumubd/issue/45058/559138
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8730
dc.description.abstractMobile network operators (MNOs) have to sustain the interworking of different generations of mobile technologies in different frequency bands. On the other hand, electromagnetic (EM) pollution, which is caused mainly by the mobile devices and mobile network base stations, also raises public health concerns. Thus, MNOs use combo antennas, which encapsulate multiple antenna rods in a single radome. In this study, the authors propose a broadband electromagnetic absorber for the mobile network base station (BS) combo antennas. They have merged the multi-layer Jaumann absorber (JA) and Salisbury screen principles along with the merits of off-the-shelf micrometric and millimetric graphite and nanometric carbon black. Advanced silver and nickel coated nanometric cenospheres were also used to decrease the absorber thickness and to improve EM scattering and absorption. And finally, silver fabric was used as the salisbury screen with novel perpendicular threads into the absorber body as heat sink. After the laboratory tests, the absorber has also been tested in the field. The application of the absorber has reduced the unwanted radio frequency (RF) signal around 18 dB in the tested frequency range without any network affecting disturbances or without any noticeable antenna pattern deformation with only a thickness of ninety millimeters. Such an absorber may also help containing the unwanted spread of electromagnetic waves from BS antennas; and, in return, decrease the overall mobile network RF noise and electromagnetic pollution both in uplink and downlink frequency bands.en_US
dc.description.abstractMobil Şebeke İşletmecileri (MŞİ) farklı jenerasyon mobil teknolojilerinin farklı sıklık aralıklarında düzgün çalışmasını sağlamak zorundadırlar. Öte yandan, elektromanyetik (EM) kirlilik, ki daha çok mobil telefonlar ve mobil baz istasyonları tarafından kaynaklanır, toplumda sağlık kaygıları yaratmaktadır. Bu sebeple, MŞİler birçok anten çubuğunu tek bir radomeda saklayan combo antenleri kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, araştırmacılar mobil şebeke baz istasyonu combo antenleri için genişband bir elektromanyetik sönümlendirici önermektedirler. Araştırmacılar bunun için çok katmanlı Jaumann sönümlendirme (JS) ve Salisbury ekranlama prensiplerini mikrometrik ve milimetrik grafit ve nonametrik karbon siyahı malzemeleri üzerine uygulamıştır. Buna ek olarak, ileri teknoloji gümüş ve nikel kaplanmış seramik kürecikler de sönümlendirici kalınlığını azaltmak üzere EM saçılımını arttırmak ve sönümlenmeyi iyileştirmek için kullanılmıştır. Son olarak, gümüş kaplı naylon kumaş da salisbury ekranlamasının en yenilikçi şekli ile sönümlendiriciye dik iplikçiklerle yerleştirilerek ısınma sorununu çözmüştür. Laboratuvar testlerinden sonra, sönümlendirici sahada test edilmiştir. Doksan milimetre kalınlığındaki bir sönümlendirici uygulaması istenmeyen radyo frekans (RF) sinyalini mobil şebekenin çalışmasını engellemeden ve anten yayınım şeklini değiştirmeden 18 dB azalmiştir. Bu tip bir sönümlendirici istenmeyen elektromanyetik dalgaların yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir ve bütün mobil şebeke RF gürültüsünü ve EM kirliliğini her iki yayın yönünde de azaltabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject5Gen_US
dc.subject4Gen_US
dc.subject3Gen_US
dc.subjectElectromagnetic Wave Absorptionen_US
dc.subjectBase Stationen_US
dc.subjectMobile Telecommunicationen_US
dc.titleA broadband electromagnetic absorber for mobile telecommunication combo antennasen_US
dc.title.alternativeMobil haberleşme combo antenleri için genişband elektromanyetik sönümlendiricien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisien_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9512-0077en_US
dc.authorid0000-0002-0980-3219en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record