Show simple item record

dc.contributor.authorAyşegül, Türk Baydır
dc.contributor.authorErdoğan, Yunus
dc.date2014-11-22
dc.date.accessioned2014-11-22T10:52:31Z
dc.date.available2014-11-22T10:52:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAyşegül, Türk Baydır ve Yunus Erdoğan. "Rubidyumun Çeşitli Kayaçlardan ve Alkali Klorür Karışımlarından Ayrılması Amacıyla Yapılan Çalışmalar." AKÜ FEn Bil. Dergisi 13, Sayı.1 (2013) : 9-18.en_US
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/884
dc.description.abstractRubidyum hem maddi hemde kullanım alanları açısından oldukça değerli bir elementtir. Bu nedenle rubidyum elementiyle ilgili yapılan çalışmalar oldukça çekici hala gelmektedir. Rubidyumun kendisine ait mineral yatakları yoktur. Rb, lepidolit ve pollucitin prosesinin yan minörü olarak elde edilir. Bu yataklar dünyada birkaç pegmatit bölgeleri içinde birlikte bulunur. Bu çalışmada rubidyum elementi ve bugüne kadar rubidyum elementinin ayrılması amacıyla yapılmış çalışmalar araştırılmış ve yer verilmiştir. Rubidyumun ayrılması için, çöktürme yöntemi, ekstraksiyon ve absorbsiyon yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler farklı kaya örneklerinde ve alkali klorür karışımlarında çalışılmıştır. Çöktürme yöntemlerinde rubidyum Rb2SnCl6 bileşiği halinde çöktürülerek ayrılmıştır. Rubidyumun ayrılması amacıyla kullanılan en yeni metotlar rubidyumun taç eterlerle ektraksiyonuna dayanır. Bu yöntem pahalı olmasına rağmen % 100 verimle rubidyum elde edilmektedir.en_US
dc.description.abstractRubidyum hem maddi hemde kullanım alanları açısından oldukça değerli bir elementtir. Bu nedenle rubidyum elementiyle ilgili yapılan çalışmalar oldukça çekici hala gelmektedir. Rubidyumun kendisine ait mineral yatakları yoktur. Rb, lepidolit ve pollucitin prosesinin yan minörü olarak elde edilir. Bu yataklar dünyada birkaç pegmatit bölgeleri içinde birlikte bulunur. Bu çalışmada rubidyum elementi ve bugüne kadar rubidyum elementinin ayrılması amacıyla yapılmış çalışmalar araştırılmış ve yer verilmiştir. Rubidyumun ayrılması için, çöktürme yöntemi, ekstraksiyon ve absorbsiyon yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler farklı kaya örneklerinde ve alkali klorür karışımlarında çalışılmıştır. Çöktürme yöntemlerinde rubidyum Rb2SnCl6 bileşiği halinde çöktürülerek ayrılmıştır. Rubidyumun ayrılması amacıyla kullanılan en yeni metotlar rubidyumun taç eterlerle ektraksiyonuna dayanır. Bu yöntem pahalı olmasına rağmen % 100 verimle rubidyum elde edilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.5344en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRubidyumen_US
dc.subjectRubidyumun Ayrılmasıen_US
dc.subjectTaç Eteren_US
dc.subjectÇöktürme Yöntemien_US
dc.subjectEkstraksiyonen_US
dc.subjectLepidoliten_US
dc.subjectPolluciten_US
dc.titleRubidyumun Çeşitli Kayaçlardan ve Alkali Klorür Karışımlarından Ayrılması Amacıyla Yapılan Çalışmalaren_US
dc.title.alternativeThe Studies Have Been made to Separation Of The Rubidium From Various Rock Samples and Mixtures Of Alkali Chlorideen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar. Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya.en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record