Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKanburoğlu Ergün, Ümmügül Betül
dc.date.accessioned2021-07-14T06:57:37Z
dc.date.available2021-07-14T06:57:37Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKanburoğlu Ergün, Ümmügül Betül . "GAZZALİ DÜŞÜNCESİNDE EĞİTİMİN FITRAT VE MİZAÇ İLE İLİŞKİSİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Haziran 2020): 23-38 .en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akid/issue/55153/694875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/8861
dc.description.abstractİnsanın eğitim vasıtasıyla değişebildiği ve dönüşebildiğini ifade eden eğitimin imkânı meselesi, büyük ölçüde insan tabiatının mahiyeti çerçevesinde tartışılır. Çünkü insan tabiatı, eğitimin işleyeceği yatkınlık ve istidatları ifade eder. Bu çalışmada Gazzâlî düşüncesinde insanın aslî tabiatlarını ifade eden fıtrat ve mizacın anlamları, nasıl farklılaştıkları ve bunların eğitim süreci açısından nasıl anlaşılabileceği üzerinde durulmaktadır. Çalışmada bu iki kavrama odaklanılmasının amacı, fıtrat ve mizacın Gazzâlî düşüncesinde eğitimin kapsamı ve içeriğini belirleyen merkezî kavramlardan olmasıdır. Çalışma, literatürde bu kavramlara Gazzâlî özelinde odaklanan çalışma bulunmadığından büyük ölçüde birincil kaynakların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Gazzâlî düşüncesinde fıtrat ve mizaç, eğitimin mümkün olduğunu ifade etmekle birlikte, onun sınırlarını da belirler. İnsanı ruh ve bedenden müteşekkil bir varlık olarak gören Gazzâlî’ye göre fıtrat, insanın ruhî yönünün tabiatını ifade ederken; mizaç, insanın bedenî yönünün tabiatına işaret eder. Gazzâlî fıtratı farklı anlamlarda kullanıyor olsa da onun fıtrata yüklediği asıl anlam, tüm insanların yaratıcısını bilme istidadıdır. İnsanların bu dünyaya gelirken fıtratlarında hazır buldukları bu istidat, insana yaratıcısını ve eşyâyı tanımanın imkânını sunar ve her insan için ortaktır. Mizaç ise fıtrattan farklı olarak Gazzâlî düşüncesinde tek bir anlamda kullanılır: Mizaç, insanın karakter özelliklerinin ve yatkınlıklarının en genel ifadesidir. Gazzâlî’nin büyük ölçüde İbn Sînâ felsefesinden tevarüs ettiği mizaç anlayışına göre her insanın mizacı farklıdır. Fıtratın aksine her insan için biricik olan mizaç, aynı zamanda eğitimin sınırını belirleyen unsurdur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin eğitimien_US
dc.subjectGazzâlîen_US
dc.subjectİnsan tabiatıen_US
dc.subjectFıtraten_US
dc.subjectMizaçen_US
dc.titleGazzâlî düşüncesinde eğitimin fıtrat ve mizaç ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelationship of education with disposition (fitrah) and temprement (mizaj) in Ġhazzālī’s thoughten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4880-3879en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record