Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Volkan
dc.contributor.authorYomralıoğlu, Tahsin
dc.date2014-11-22
dc.date.accessioned2014-11-22T11:41:24Z
dc.date.available2014-11-22T11:41:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/888
dc.description.abstractGüzergâh belirleme işlemi, birçok değişkenin aynı anda analiz edilmesini gerektiren karmaşık bir süreçtir ve bütün Çizgisel Mühendislik Yapısı (ÇMY) projeleri için önemli işlem adımlarından biridir. ÇMY’lerin optimum şekilde tesis edilebilmesi, güzergâhın en uygun şekilde belirlenebilmesine bağlıdır. Bunun için öncelikle ÇMY güzergâhına etki eden temel faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Her bir faktörün güzergâha etki derecesi bir ağırlık katsayısı olarak belirlenmeli ve bunlar bir bütünlük içinde değerlendirilip konumsal bazda analiz edilmelidir. Bu çalışmada öncelikle Doğalgaz iletim hattı güzergâhlarına etki eden faktörler tespit edilmiş ve bu faktörlerin ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda bir doğal gaz iletim hattı için optimum güzergahın belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistem desteği ile AHY’nin sağlayacağı avantajlar ortaya koyulmuştur.en_US
dc.description.abstractRoute determination process is a complex process that requires analysis of many variables at the same time, and it is one of the important steps for all process in the Linear Engineering Structure (LES) projects. To promote LES optimally, the route should be identified in a most appropriate way. Firstly, the basic factors affecting the LES route should be determined. A degree of influence to route of each factor weights coefficient is determined, and they must be analyzed within the spatial basis. In this study, Natural Gas Transmission Pipeline routes have been determined and the weights of factors affect to route were calculated using Analytical Hierarchy Process (AHP). As a result of the study, benefits provided by Geographic Information System based AHP is evaluated for the determination of optimal routes determinations in the Natural Gas Transmission Pipeline works.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.5578/fmbd.5433en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğalgaz, İletim Hattıen_US
dc.subjectGüzergâhen_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Yöntemien_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemlerien_US
dc.titleCoğrafi Bilgi Sistemleri ile Çizgisel Mühendislik Yapılarında Güzergâh Optimizasyonu: Doğalgaz İletim Hattı Örneğien_US
dc.title.alternativeRoute Optimization in Linear Engineering Structures with Geographic Information Systems: The Case of Natural Gas Transmission Pipelineen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentKaradeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü,en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record