Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEvli, Abdulrahim
dc.contributor.authorŞahin, Asaf Behzat
dc.date.accessioned2021-08-04T14:27:22Z
dc.date.available2021-08-04T14:27:22Z
dc.date.issued30.04.2021en_US
dc.identifier.citationEvli, A , Şahin, A . (2021). V-Bant Düz Dalga Kılavuzlarının Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretimi ve İletkenliklerinin İncelenmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 310-316 . DOI: 10.35414/akufemubid.876524en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/62252/876524
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.876524
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9000
dc.description.abstractBu çalışmada, ticari olarak temin edilebilen standart dikdörtgen dalga kılavuzları (DDK) üç boyutlu (3B) yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Bu üretim, diğer literatürden yer alan çalışmalarından farklı olarak V bantta kullanılmak üzere gerçekleştirilmiş ve iletkenliği incelenmiştir. Geleneksel yöntemlerle üretilen milimetre (mm) dalga uygulama ekipmanlarının artan fiyat ve teslim süresi, bu tür ürünlerin mümkün olduğunca kolay ve ucuz üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Dalga kılavuzları (DK) elektromanyetik dalgaları belirli bir frekans aralığında istenilen bir yönde bir noktadan diğer bir noktaya taşımak için kullanılan pasif elemanlardır. TE10 modunda DDK SolidWorks programı kullanılarak tasarlanmış ve daha sonra eriyik yığma modelleme yöntemi ile PLA termoplastiği kullanılarak üretilmiştir. DK’ların iç yüzeyi kaplandıktan sonra performansı oluşturulan mm-dalga sistemi üzerinde test edilmiştir. Milimetre dalga sisteminde bileşenlerin performansı olarak zayıflama kaybı (S21) ölçülmüştür ve sonuç olarak DDK’ların 1 dB’den daha az zayıflama kaybı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada mm-dalga uygulama bileşenlerinin 3B yazıcı ve iletken gümüş boya kullanarak daha ucuz ve hızlı bir şekilde üretilebildiği ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this work standart rectangular straight waveguides which were obtained commercially are manufactured using three dimensional (3D) printer. Unlike other literature studies, this production was carried out for using in V-band and its conductivity was examined. Increasing cost and delivery time of the traditionally manufactured milimeter (mm) wave application components lead to the requirement of producing this type of products as easy and cheap as possible. Waveguides are passive components that are used to carry the magnetic wave from one point to another point in the desired direction in a certain frequency range. For TE10 mode, rectangular waveguides have been designed with the SolidWorks program and then manufactured using PLA thermoplastics with the fused deposition modelling method. After the inner surfaces of the waveguides are completely covered with silver conductive paint, their performances are tested on the mm wave testpad. The performance of components on the mm-wave system has been measured by obtaining attenuation loss (S21) and as a result, it is seen that straight rectangular waveguides have an attenuation loss of less than 1 dB. It is demonstrated that mm wave application components can be produced with 3D printer cheaper and faster and examined of the conductivities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.876524en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilimetre Dalgaen_US
dc.subjectDüz Dalga Kılavuzlarıen_US
dc.subjectV-Banten_US
dc.subjectMilimeter Waveen_US
dc.subjectStraight Waveguidesen_US
dc.subject3D Printingen_US
dc.subjectV-Banden_US
dc.subject3D Baskıen_US
dc.titleV-bant düz dalga kılavuzlarının üç boyutlu yazıcı ile üretimi ve iletkenliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeProduction of v-band straight waveguides with three-dimensional printer and examining of their conductivityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8710-7921en_US
dc.authorid0000-0001-9759-8448en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.startpage310en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record