Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGür, Ebrar
dc.contributor.authorDumanoğlu, Yetkin
dc.date.accessioned2021-08-05T07:08:26Z
dc.date.available2021-08-05T07:08:26Z
dc.date.issued30.04.2021en_US
dc.identifier.citationGür, E , Dumanoğlu, Y . (2021). Havuz Suyu ve Havuz İç Ortamında Doğrusal ve Halkalı Metil Siloksan Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, Yüzücülerin Metil Siloksan Maruziyeti . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 337-350 . DOI: 10.35414/akufemubid.872945en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/62252/872945
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.872945
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9003
dc.description.abstractMetil siloksanlar (MS’lar) kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde kullanılmaktadır. Ürünlerin büyük oranda kapalı alanlarda kullanılması, iç ortamda bu bileşiklerin tespit edilmesine neden olmaktadır. Kapalı yüzme havuzlarında yapılan antrenmanlar sırasında çocuklar, gençler ve yetişkinlerin normalden farklı olan solunum fonksiyonları nedeniyle, iç ortamda maruz kalacakları kirleticiler ve bu kirleticilerin miktarları daha da önem kazanmaktadır. Çalışmada yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu kapalı alanda 4 halkalı (H) (D3, D4, D5, D6) ve 3 doğrusal (D) (L3, L4, L5) metil siloksan bileşiğinin havuz suyunda ve iç ortam havasında seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca inhalasyon yoluyla siloksanlara maruz kalma dozları, iç ortam havasındaki konsantrasyonlara dayalı olarak çocuklar, gençler ve yetişkinler için belirlenmiştir. Havuz suyu DMS konsantrasyonları 0,58 - 7,58 ng/L, HMS konsantrasyonu 18,7 - 163,8 ng/L arasındadır. Havuz suyunda D5 (16,06 ± 5,32 ng/L) ve D6 (17,96 ± 26,19 ng/L) en baskın HMS bileşikleridir. Yüzme havuzunun bulunduğu iç ortamda tespit edilen DMS bileşiklerinin toplam konsantrasyonu 0,22 ile 0,67 ng/m3, HMS bileşiklerinin toplam konsantrasyonları 13,17 ile 130,75 ng/m3 arasında değişmiştir. İç ortam örneklerinde sırasıyla D5 (32,59 ± 26,28 ng/m3) ve D3 (18,78 ± 19,08 ng/m3) en baskın metil siloksan bileşiklerdir. İncelenen metil siloksan bileşiklerinin hava ve su arasındaki taşınım mekanizması siloksan bileşiklerinin havuz suyundan iç ortam havasına doğru bir taşınım yönüne sahip olduğunu göstermiştir. Yarı olimpik yüzme havuzu iç ortam havasını soluma yoluyla D5’e günlük maruz kalma dozu çocuklar, gençler ve yetişkinler için sırasıyla 1,30 - 0,68 ve 0,67 ng/kg-vücut ağırlığı/gün’dür.en_US
dc.description.abstractMethyl siloxanes (MSs) are used in personal care and cleaning products. The use of the products in indoor causes the presence of compounds in the indoor air. Due to the different inhalation functions of children, adolescents and adults during the exercises in indoor swimming pools, the pollutants to be exposed in the indoor environment and the concentration of these pollutants become more important. In the study, the levels of 4 cyclic (C) (D3, D4, D5, D6) and 3 linear (L) (L3, L4, L5) MS compound in the pool water and indoor air were determined in the semi-olympic swimming pool. In addition, exposure doses to siloxanes by inhalation have been determined for children, adolescents and adults based on concentrations in indoor air. Pool water LMS concentrations ranged from 0.58 - 7.58 ng/L, CMS concentration between 18.7-163.8 ng/L. In pool water D5 (16.06 ± 5.32 ng/L) and D6 (17.96 ± 26.19 ng/L) are the most dominant CMS compounds. The total concentration of LMS compounds detected in the indoor air of the swimming pool ranged from 0.22 to 0.67 ng/m3, and the total concentrations of CMS compounds ranged from 13.17 to 130.75 ng/m3. In indoor, D5 (32.59 ± 26.28 ng/m3) and D3 (18.78 ± 19.08 ng/m3) are the most dominant MS, respectively. The transport mechanism of the MS compounds showed that the siloxane compounds have moved from the pool water to the indoor air. The daily exposure dose of people to D5 by inhalation swimming pool indoor air is 1.30- 0.68 and 0.67 ng/kg-body weight/day for children, adolescents and adults.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.872945en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğrusal Metil Siloksanen_US
dc.subjectHalkalı Metil Siloksanen_US
dc.subjectHavuz Suyuen_US
dc.subjectİç Ortam Hava Kalitesien_US
dc.subjectLinear Methyl Siloxaneen_US
dc.subjectCyclic Methyl Siloxaneen_US
dc.subjectPool Wateren_US
dc.subjectIndoor Air Qualityen_US
dc.titleHavuz suyu ve havuz iç ortamında doğrusal ve halkalı metil siloksan konsantrasyonlarının belirlenmesi, yüzücülerin metil siloksan maruziyetien_US
dc.title.alternativeDetermination of linear and cyclic methyl siloxane concentrations in pool water and pool indoor air, methyl siloxane exposure of swimmersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.authorid0000-0002-0306-1402en_US
dc.authorid0000-0003-3381-4425en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.startpage337en_US
dc.identifier.endpage350en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record