Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCoşkun, Adile
dc.contributor.authorSarıışık, Ali
dc.date.accessioned2021-08-05T08:13:19Z
dc.date.available2021-08-05T08:13:19Z
dc.date.issued30.04.2021en_US
dc.identifier.citationCoşkun, A , Sarıışık, A . (2021). Bor Atıklarının Pomza Agregalı Hafif Harçların Mineralojik ve Termal Özelliklerine Etkisi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 408-425 . DOI: 10.35414/akufemubid.851881en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/62252/851881
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.851881
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9011
dc.description.abstractBu çalışmada, pomza hafif agregası ile değişik oranlarda çimento dozajı arttırılarak oluşturulan harç karışımlarına tinkal atığı eklenmiştir. Beton harçların üretiminde 0-4 mm boyutundaki Nevşehir yöresi asidik pomza agregası kullanılmıştır. Karışımların su/çimento oranı 0.50 olarak sabit tutulmuştur. Üç farklı çimento dozajında her dozajda kontrol ve tinkal atığı katkılı olmak üzere toplam 6 karışım oluşturulmuştur. Çeşitli denemeler sonucu optimal tinkal atık oranı %1 olarak belirlenmiştir. Her karışımdan 10×10×10 cm küp boyutlu numuneler üretilmiştir. Üretilen numuneler kalıptan alındıktan sonra 7 ve 14 günlük su kürüne tabi tutulmuşlardır. Numuneler üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler, termal iletkenlik deneyleri, TGA-DTA ve XRD analizleri yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, tincal waste was added to the mortar mixes formed by increasing the cement dosage with pumice light aggregate in different proportions. Acidic pumice aggregate from Nevşehir region of 0-4 mm size was used in the production of concrete mortars. The water / cement ratio of the mixtures was kept constant as 0.50. A total of 6 mixtures were created with three different cement dosages, each with control and tincal waste additives. As a result of various trials, the optimal tincal waste rate was determined as 1%. 10 × 10 × 10 cm cube size samples were produced from each mixture. The samples produced were subjected to 7 and 14 days water curing after being removed from the mold. Physical and mechanical tests, thermal conductivity tests, TGA-DTA and XRD analyzes were performed on the samples and the results were evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.851881en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTinkal Atığıen_US
dc.subjectPomza Agregaen_US
dc.subjectTermal İletkenliken_US
dc.subjectTincal Wasteen_US
dc.subjectPumice Aggregateen_US
dc.subjectThermal Conductivityen_US
dc.subjectTGA-DTAen_US
dc.subjectXRDen_US
dc.titleBor atıklarının pomza agregalı hafif harçların mineralojik ve termal özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of boron wastes on the mineralogical and thermal properties of pumice aggregate light mortarsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3607-0743en_US
dc.authorid0000-0001-7698-6134en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.startpage408en_US
dc.identifier.endpage425en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record