Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBarut, Nusrettin
dc.contributor.authorYavuz, Demet
dc.contributor.authorKayalı, Yusuf
dc.date2014-11-25
dc.date.accessioned2014-11-25T09:40:39Z
dc.date.available2014-11-25T09:40:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/915
dc.identifier.urihttps://www.doi.org/10.5578/fmbd.7356
dc.description.abstractBu çalışmada AISI 5140 ve AISI 420 çelikleri 1123, 1173 ve 1223 K sıcaklıklarında2,4 ve 6 saat süreyle kutu borlama yöntemi ile borlanmıştır. Deneyler sonucunda, çelik yüzeylerinde oluşan borür tabakalarının morfolojisi optik mikroskobu ile incelenmiştir. Sertlik değerleri, mikro-sertlik cihazı ile ölçülmüş ve tabaka üzerinde oluşturulan fazlar XRD yöntemi ile belirlenmiştir. XRD analizinde FeB, Fe2B, CrB ve MnB fazlarının borür tabakasının üzerinde oluştuğu görülmüştür. Sonuç olarak, borlanmış çeliklerde elde edilen borür tabakasının kalınlık değerleri, borlama süresi ve sıcaklığın artmasıyla artığı görülmüştür. Buna ek olarak, borür tabakasının kalınlık değerleri çeliklerin kimyasal bileşimine bağlı olarak değişmiştir. AISI 5140 ve AISI 420 çeliklerin orijinal sertlik değerleri, sırasıyla 265 HV0,05 ve 340 HV0,05 iken, borlama işlemi sonucunda, 1843 HV0,05 ve 1972 HV0,05 kadar artığı görülmüştür. AISI 5140 ve AISI 420 çelikler üzerindeki borür tabakasının oluşturulup, borür tabakasının kalınlığı ve büyüme kinetikleri incelenmiştir. Borlanmış AISI 5140 çelik ve AISI 420 çeliklerinin aktivasyon enerjileri, sırasıyla (Q) 194, 951 ve 206,161 kJ/mol, olarak tespit edilmiştir. Borür tabakasının yapışma özelliklerini Daimler-Benz Rockwell-C adhezyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Adhezyon test sonuçlarına göre, borür tabakasının yapışma direnci ile borlama sıcaklığı ve borlama süresinin artışı ile azalmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, AISI 5140 steel and AISI 420 stainless steel were pack borided at 1123, 1173 and 1223 K for retention times of 2, 4 and 6 h. The morphology of the boride layers formed on the steel surfaces as a result of the experiments was investigated by optical microscopy. The hardness values were measured by a micro-hardness device and the phases formed on the layer were determined by the XRD method. The XRD analysis revealed that FeB, Fe2B, CrB and MnB phases had formed on the boride layer. The results indicate that the boride layer thickness in all the steel samples had an incres as a function of incresing boriding time and temperature. In addition, the boride layer thickness values changed depending on the chemical composition of the steels. While the original hardness values of AISI 5140 and AISI 420 steels were 265 HV0,05 and 340 HV0,05 respectively, as a result of boriding, they increased up to 1843 HV0,05 and 1972 HV0,05. Activation energies (Q) of borided AISI 5140 steel and AISI 420 stainless steel used in the current study were determined as 194.951 and 206.161 kJ/mol, respectively. The growth kinetics of the boride layers forming on the AISI 5140 steel and AISI 420 steels and thickness of boride layers were also investigated. The adhesion properties of the boride layer were analyzed by performing the Daimler-Benz Rockwell-C adhesion method. According to the adhesion test results, the adhesion resistance of the boride layer decreased with the increase in the boriding temperature and time.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.5578/fmbd.7356en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAISI 5140en_US
dc.subjectBorlamaen_US
dc.subjectRockwell-Cen_US
dc.subjectindentasyonen_US
dc.subjectDifuzyonen_US
dc.subjectAISI 420
dc.titleBorlanmış AISI 5140 ve AISI 420 çeliklerinin difüzyon ve adhezyon davranışlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the kinetics of borided AISI 420 and AISI 5140 steelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record