Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkarca, Gökhan
dc.contributor.authorGüney, İlknur
dc.date.accessioned2021-11-05T07:09:32Z
dc.date.available2021-11-05T07:09:32Z
dc.date.issued30.06.2021en_US
dc.identifier.citationAkarca, G. & Güney, İ. (2021). Microbiological Profile of Top Caps of Drinks Offered for Sale in Tin Free Still (TFS) Can . Kocatepe Veterinary Journal , 14 (2) , 247-254 . DOI: 10.30607/kvj.874807en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/61139/874807
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30607/kvj.874807
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/9660
dc.description.abstractBu araştırmada marketlerde, büfelerde, kafelerde, vb. farklı zamanlarda satışa sunulan çeşitli içeceklerin üst kapaklarının mikrobiyal profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ekim- Haziran ayları arasında toplam 800 adet içecek numunesi alınmıştır. Örneklerin toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), toplam maya küf (TMK), toplam koliform grubu bakteri (TKGB) ve Staphylococcus aureus sayıları ile Escherichia coli, Salmnonella spp. ve Listeria monocytogenes türü bakteri varlıkları araştırılmıştır. En yüksek TAMB sayısı 5.22 log kob/cm2 ile soğuk çay grubu içeceklerde, en yüksek TMK, TKBG sayıları ve Staphylococcus aureus türü bakteri sayısı sırasıyla 5.11 log kob/cm2, 4.21 log kob/cm2 ve 3.37 log kob/cm2 meyve aromalı içecekler grubunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 35 örnekte Escherichia coli, 21 örnekte Salmonella spp. ve 18 örnekte de Listeria monocytogenes türü bakteri varlığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, it was aimed to determine the microbial profile of the upper lids of various beverages offered for sale in TFS packages at markets, buffets, cafes and grocery stores etc. at different times. For this purpose, a total of 800 beverage samples were taken between October and June. Total aerobic mesophilic bacteria (TAMB), total yeast mold (TMK), total coliform group bacteria (TKGB) and Staphylococcus aureus and Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes type bacteria were investigated. The highest TAMB number was 5.22 log cfu/cm2 in cold tea group beverages, the highest TMK, TKBG numbers and Staphylococcus aureus species bacteria count were in the group of fruit flavored beverages, respectively 5.11 log cfu/cm2, 4.21 log cfu/cm2, and 3.37 log cfu / cm2. has been determined. In addition, presence bacteria species, Escherichia coli in 35 samples, Salmonella spp. in 21 samples and Listeria monocytogenes 18 samples was detected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.30607/kvj.874807en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTFSen_US
dc.subjectİçeceken_US
dc.subjectKapaken_US
dc.subjectKontaminasyonen_US
dc.subjectPatojenen_US
dc.titleTin free still (TFS) ambalajlar i̇çerisinde satışa sunulan i̇çeceklerin üst kapaklarının mikrobiyolojik profilien_US
dc.title.alternativeMicrobiological profile of top caps of drinks offered for sale in tin free still (TFS) canen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5761-7157en_US
dc.authorid0000-0001-6835-3169en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage247en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkarca, Gökhan
dc.contributor.institutionauthorGüney, İlknur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record