Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBayrakçeken, Hüseyin
dc.contributor.authorÖzbey, Muhammet
dc.date.accessioned2022-06-07T13:09:38Z
dc.date.available2022-06-07T13:09:38Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/10034
dc.description.abstractAraçların durma mesafesi trafikte can, mal kayıplarına ve trafik güvenliğine etki eden başlıca parametrelerden biridir. Durma mesafesi; fren sistemi, yol şartları, reaksiyon süresi gibi değişkenler başta olmak üzere birçok farklı parametreden oluşmaktadır ve farklı değerler alabilmektedir. Fren sistemi, araçların güvenlik sistemleri içerisinde hayati bir öneme sahiptir. Fren sisteminin üç temel işlevinden bir tanesi olan aracı durdurma birçok değişkenden etkilenmektedir. Yoldaki engebeler ve çukurlar, aracın lastik basıncı vb. parametreler aracın durma mesafesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yapılan bu çalışmada farklı şartlar altındaki çukur, tümsek ve engebeli yolları simüle ederek taşıtın durma mesafesindeki farklıklar deneysel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, taşıt güvenliğindeki mevcut durumları belirlemek, taşıtlarda sürüş kolaylığı, durma mesafelerinin iyileştirilmesi, can ve mal güvenliği gibi önemli birçok konudaki gelişmelere katkı sağlanması açısından önem taşımaktadır. Araştırma deneysel bir çalışmadır. Deneysel çalışmaların verileri yarım taşıt test cihazı ile belirlenmiştir. Bu verilerden yola çıkarak aracın durma mesafesinin farklı şartlara göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Araştırma sonucunda düşük hızda yüksek engebenin fren mesafesini azalttığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe stopping distance of the vehicles in traffic; It is one of the main parameters affecting the loss of life and property and traffic safety. stopping distance; It consists of many different parameters, especially variables such as braking system, road conditions, reaction time, and can take different values. The brake system has a vital importance in the safety systems of vehicles. Stopping the vehicle, which is one of the three basic functions of the braking system, is affected by many variables.Unevenness and potholes on the road, tire pressure of the vehicle, etc. parameters have a great influence on the stopping distance of the vehicle. In this research, it was tried to experimentally reveal the differences in the stopping distance of the vehicle by simulating potholes, bumps and rough roads under different conditions. The research is important in terms of determining the current situations in vehicle safety, contributing to developments in many important issues such as ease of driving in vehicles, improvement of stopping distances, life and property safety.The research is an experimental study. The data of the experimental studies were determined by the half vehicle model. Based on these data, it was examined how the stopping distance of the vehicle changes according to different conditions. As a result of the research, it was seen that high unevenness at low speed reduces the braking distance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFren test cihazıen_US
dc.subjectFrenlemeen_US
dc.subjectTaşıt durma mesafesien_US
dc.titleFarklı yol şartları altında taşıtın durma mesafesinin deneysel olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeExperimental examination of vehicle stop distance under different road conditionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7250-9699en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzbey, Muhammet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record