Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKiriş, Mehmet Eyüp
dc.contributor.authorBayrak, Gözde
dc.date.accessioned2022-07-04T06:35:42Z
dc.date.available2022-07-04T06:35:42Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/10050
dc.description.abstractBu tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş niteliğinde olup Eşitsizlik Teorisi ile Konveks Fonksiyonların tarihi üzerine bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde konveks fonksiyonlar, koordinatlarda konveks fonksiyonlar ve ikinci anlamda s–konveks fonksiyonlar için temel tanım ve kavramlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise fonksiyonların koordinatlarda konveksliğinden yararlanılarak elde edilmiş bazı ağırlıklı Ostrowski tipli eşitsizliklerle ilgili literatürde yer alan lemma ve teoremler verilmiştir. Bu bölümde verilen lemmalar kullanılarak elde edilen integral eşitsizlikleri tez çalışmasına temel oluşturmuştur. Dördüncü bölümde ise, ağırlıklı Ostrowski tipli eşitsizlikler kullanılarak koordinatlarda s–konveks fonksiyonların s–konveksliği ile ilgili bazı yeni integral eşitsizlikleri elde edilmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde çalışma süresince yararlanılan literatürdeki kaynaklar listelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis study consist of five chapters. The first chapter is an introduction and information on the Inequality Theory and the history of Convex Functions is presented. In the second chapter, basic definitions and concepts for convex functions, convex functions in co-ordinates and s–convex functions in the second sense are discussed. In the third chapter, lemmas and theorems in the literature about some weighted Ostrowski type inequalities obtained by using the convexity of functions in co-ordinates are given. The integral inequalities obtained by using the lemmas given in this section formed the basis for he thesis study. In the fourth chapter, by using weighted Ostrowski type inequalities, some new integral inequalities related to s–convexity of s–convex functions in co-ordinates are obtained. In the fifth section, which is the last section, the sources in the literature used during the study are listed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonveks fonksiyonlaren_US
dc.subjects–konveks fonksiyonlaren_US
dc.subjectKoordinatlarda konveks fonksiyonlaren_US
dc.subjectOstrowski tipli eşitsizlikleren_US
dc.titleKoordinatlarda s– konveks fonksiyonlar için ostrowskı tipli integral eşitsizliklerien_US
dc.title.alternativeWeighted ostrowski type inequalities For co-ordinated s– convex functionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4073-380Xen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBayrak, Gözde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record