Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbulut, Hüseyin
dc.contributor.authorAtılgan Gevrek, Lale
dc.date.accessioned2023-09-27T13:12:28Z
dc.date.available2023-09-27T13:12:28Z
dc.date.issued30.04.2022en_US
dc.identifier.citationAkbulut, H. & Atılgan Gevrek, L. (2022). Hidronik Isıtma Sistemli Asfalt Üstyapılarda Gömülü Boruların Farklı Tabakalarda Yer Aldığı Durumlarda Aşınma Tabakasında Meydana Gelen Gerilmelerin İncelenmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (2) , 324-331 . DOI: 10.35414/akufemubid.1004772en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35414/akufemubid.1004772
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2009920
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/11165
dc.description.abstractAsfalt betonu yollarda yüzeyde kar birikmesi ve buz oluşumunun önlenmesi için üstyapı içerisinde gömülü bir hidronik ısıtma sisteminin kullanılması geleneksel kar ve buz mücadelesi uygulamalarına alternatif olarak önerilmektedir. Hidronik ısıtma sistemleri, kaplama tabakasında biriken kar ve buzu eritmek için kaplama tabakası altına yerleştirilen bir boru şebekesinden ısıtılmış bir sıvıyı sirküle eder ve bu sayede yol yüzeyinin buzlanması önlenebilmektedir. Güvenilir ve ekonomik olarak uygulanabilir bir hidronik kar eritme sistemi için çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada hidronik ısıtma sistemlerinin kullanıldığı esnek üstyapılarda trafik yükü sonucu meydana gelen gerilmeler ile hidronik ısıtma sistemi kullanılmayan esnek üstyapılarda trafik yükü sonucu meydana gelen gerilmelerin sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak karşılaştırılması yapılmıştır. Beş farklı hava sıcaklığında ve üç farklı giriş suyu sıcaklığı kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan çalışmada gömülü boruların aşınma tabakası, binder tabakası, bitümlü temel tabakası ve alttemel tabakasında yer aldığı durumlarda, aşınma tabakasında meydana gelen gerilmeler incelenmiştir. Ek olarak sistem içinde kullanılan pe-x borularda trafik yükü sonucu meydana gelen gerilmeler de değerlendirilmiştiren_US
dc.description.abstractIn order to prevent snow accumulation and ice formation on asphalt concrete roads, the use of a hydronic heating system embedded in the pavement is recommended as an alternative to traditional snow and ice fighting applications. Hydronic heating systems circulate a heated liquid through a pipe network placed under the pavement layer to melt the snow and ice accumulated in the pavement layer, thus preventing the road surface from icing. Various parameters need to be evaluated for a reliable and economically viable hydronic snowmelt system. In this study, the stresses that occur as a result of traffic load in flexible pavements where hydronic heating systems are used and the stresses that occur as a result of traffic load in flexible pavements without hydronic heating system are compared using finite element software. Evaluations were made using five different air temperatures and three different inlet water temperatures. In the study, the stresses occurring in the surface course were investigated when buried pipes are located in the surface course, binder course, asphalt base course and gravel base layer. In addition, the stresses that occur as a result of traffic load in pe-x pipes used in the system were also evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.1004772en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidronik Isıtma Sistemlerien_US
dc.subjectBuz Önlemeen_US
dc.subjectGerilme Analizien_US
dc.subjectANSYSen_US
dc.subjectHydronic Heating Systemen_US
dc.subjectStress Analysisen_US
dc.subjectAnti-Icingen_US
dc.titleHidronik ısıtma sistemli asfalt üstyapılarda gömülü boruların farklı tabakalarda yer aldığı durumlarda aşınma tabakasında meydana gelen gerilmelerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of stress occurring in the wearing layer in cases of embedded pipes in different layers in asphalt pavements with hydronic heating systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.authorid0000-0003-4504-4384en_US
dc.authorid0000-0003-2015-9679en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.startpage324en_US
dc.identifier.endpage331en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkbulut, Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record