Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkmenoğlu, İsmail
dc.contributor.authorGüven, Üzeyir
dc.date.accessioned2024-05-17T05:30:23Z
dc.date.available2024-05-17T05:30:23Z
dc.date.issued30.04.2024en_US
dc.date.submitted2024-02-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/11451
dc.description.abstractBu tez çalışmasında veteriner hekimliği alanında önemli bir tanısal görüntüleme aracı olan ultrason cihazını ile yapılan ölçümlerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla Akşehir yöresinde bulunan ve kesim için mezbahaya getirilen 23 adet kültür ırkı dişi sığırların kesim öncesi ultrason cihazı ile ovaryum üzerindeki en büyük folikül ölçümü yapılıp kesim sonrası elde edilen ovaryumda yine aynı yapının ölçümü yapılarak iki ölçümün karşılaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca elde edilen ovaryumların ağırlığı, en uzunluğu, boy uzunluğu ve hacim ölçümleri de Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Labaratuvarında gerçekleştirilmiştir. Ovaryumlar üzerinde kesim öncesi ve sonrası yapılan bu ölçümler yine tablo halinde tez metni içerisinde sunulmuştur. Folikül ölçümlerinde ultrason ve kumpas ölçümleri arasında gözle görülür bir fark olmadığı saptanmış olup ultrason cihazı ölçümlerinin güvenilirliği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, in order to determine the accuracy of the measurements made with the ultrasound device, which is an important diagnostic imaging tool in the field of veterinary medicine, the largest follicle on the ovary was measured with the ultrasound device before slaughter of 23 cultured female cattle in Akşehir region and brought to the slaughterhouse for slaughter, and the same structure was measured in the ovary obtained after slaughter and the two measurements were compared. In addition, the weight, width, length, and volume measurements of the obtained ovaries were carried out in Afyon Kocatepe University Faculty of Veterinary Medicine Anatomy Laboratory. These measurements made on the ovaries before and after slaughter are also presented in a table in the text of the thesis. It was determined that there was no visible difference between ultrasound and caliper measurements in follicle measurements and the reliability of ultrasound device measurements was determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKumpasen_US
dc.subjectMezbahaen_US
dc.subjectOvaryumen_US
dc.subjectÖlçümen_US
dc.subjectSığıren_US
dc.subjectUltrasonen_US
dc.titleDişi sığırlarda ovaryum üzerindeki yapıların ultrason ve kumpas ile ölçümlerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of ultrasound and caliper measurements of structures on the ovary in female cattleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4649-191Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGüven, Üzeyir


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record