Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErsoy, Bahri
dc.contributor.authorKavas, Taner
dc.contributor.authorDikmen, Sedef
dc.contributor.authorAkbulut, Ersin
dc.contributor.authorOlgun, Asım
dc.contributor.authorKavas, F. Mine
dc.date2014
dc.date.accessioned2014-12-02T12:24:19Z
dc.date.available2014-12-02T12:24:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1145
dc.description.abstractBu çalışmada, gerçek şartlar altında (su/çimento(w/c) oranı: 0.5) normal portland çimentosunun (PÇ) saf C3S(3CaO.2SiO2) klinker fazının zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen ZP eğrileri, zamana bağlı olarak çimento pastasından çözeltiye geçen Ca+2 iyon konsantrasyonu, zamana pH değişimi, zamana bağlı iletkenlik ölçümleri, vicat testi ve mikrokalorimetre ile hidratasyon ısısı verileri ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak, pratikte uygulanan w/c oranlarında çimentonun zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) değişimi ile prizlenme davranışı arasında (özellikle priz başı süresi açısından) bir ilişki kurmak mümkün değildir. Çünkü belirli bir süreden sonra çimento pastasının katılaşması sebebiyle ZP ölçümü yapabilmek mümkün olmamıştır. Bununla beraber hidratasyon ısısı verileriyle zamana bağlı ZP verileri arasında zayıf da olsa bir ilişki mevcuttur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇimentoen_US
dc.subjectAliten_US
dc.subjectZeta Potansiyelen_US
dc.subjectHidratasyon Isısıen_US
dc.subjectPrizlenmeen_US
dc.titleSaf C3S Fazının Zamana Bağlı Zeta Potansiyel (ZP) Değişimi ile Hidratasyon Davranışı (Prizlenme) Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeRelationship Between The Time Dependent Zeta Potential Of Pure C3S Phase and Its Setting Behavioren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentMaden Müh. Böl., Müh. Fak., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Malzeme Bil. ve Müh. Böl., Müh. Fak., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fizik Böl., Fen Fak., Anadolu Ünv.,K-Test Eğitim ve Danışmanlık, Kimya Böl., Fen-Ed. Fak., Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.identifier.endpage488en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record