Now showing items 1-20 of 263

   Authors Name
   121353 [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar 3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Şuhut, Afyonkarahisar. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü [2]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tek. Eğt Fakültesi, Metal Eğt. Bölümü, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tek. Eğt Fakültesi, Yapı Eğt. Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kayseri [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar.Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi [1]
   Ak Azem, N. Funda [2]
   Akbulut, Ersin [1]
   Akça, Erdem [1]
   Akkurt, Sedat [2]
   Akpınar, Süleyman [1]
   Aksel, Cemail [1]
   Aksoy, Tuba [1]
   Al-Daous, Mohammed [1]
   Alkoy, Sedat [6]
   Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir. [1]