Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaraca, Nuray Gökçek
dc.date2014-12-23
dc.date.accessioned2014-12-23T08:37:30Z
dc.date.available2014-12-23T08:37:30Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.citationGökçek Karaca, N . (2001). KANUNLARIMIZDA YER ALAN MADDE BAŞLIKLARININ MADDE İÇERİĞİYLE UYUMSUZLUK SORUNU . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 65-72
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1374
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911604
dc.description.abstractMadde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. Doktrinde kanun metninden sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olan bu başlıkların kanımızca kanun metninden sayılması; buna karşın bu başlıklar ile üzerinde bulunduğu madde arasında hüküm uyuşmazlığı bulunması halinde ise madde içeriğinin esas alınması gerekecektir.en_US
dc.description.abstractThe title of law articles which explains the content of articles as a summary, makes easier the articles be understood and performs the organization of law is a legislation. In doctrine, whether the titles of law articles, which can be accepted as law articles according to us, include the law articles or not are the matters of argues; whereas there is a conflict between the titles and the articles, it requires that the content of article should be based on. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. 65en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKanunen_US
dc.subjectUyumsuzluk
dc.subjectMadde
dc.titleKanunlarımızda yer alan madde başlıklarının madde içeriğiyle uyumsuzluk sorunuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record