Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayraklı, H.Hüseyin
dc.date2014-12-23
dc.date.accessioned2014-12-23T13:10:32Z
dc.date.available2014-12-23T13:10:32Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.citationBayraklı, H . (2001). GEMİ ADAMLARININ ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 235-242
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1385
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911623
dc.description.abstractGemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret geliri süreli olarak gelir vergisinden istisna edilmiştir. Türk Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerde çalışanların ücretleride vergiden istisna tutulmuştur.en_US
dc.description.abstractTaxation of wage-income of seamen, in some cases differs from other wage-incomes' taxation. In particular, wage-income of seamen employed by a full tax-payer, is temporarily exempted from income tax. Income of those working on Turkish ships registered at international ship records, is exempted from taxation as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGemi Adamlarıen_US
dc.subjectVergilendirmeen_US
dc.titleGemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage235en_US
dc.identifier.endpage242en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record