Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, İsmail
dc.contributor.authorÇetingül, İbrahim Sadi
dc.contributor.authorYardımcı, Mehmet
dc.contributor.authorŞahin, Emine Hesna
dc.contributor.authorAkkaya, Abdil Burhaneddin
dc.contributor.authorUyarlar, Cangir
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:46:05Z
dc.date.available2015-02-19T09:46:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2167
dc.description.abstractPoppy has been one of the most important medicinal plant in humans until now. It and its products can not be manufactured synthetically. This study was conducted to determine the effects of poppy seed oil (PSO) supplementation in diets on egg production, feed intake, feed conversion ratio (FCR), egg quality (shape index, shell tickness, yolk index, albumine index, haugh units and yolk color), egg cholesterol levels and some blood parameters (cholesterol, trigliseride, HDL and LDL cholesterol) in laying hens. The experimental groups were divided as control (no supplementation) and five treatments groups (supplemented with 0.5,1.0,1.5, 2.0 and 2.5 % PSO ). A total of 240 laying hens at 35 weeks age were used as the study material. The experiment was performed within 8 weeks. The poppy seed oil addition up to 2.5 % did not cause any detrimental effect of egg production. Feed consumption didn’t differ amoung the groups (P>0.05). Egg shell thickness and blood HDL values were affected significantly by PSO supplementation. It was concluded that PSO did not negatively affect egg production and egg quality. Moreover feed conversion ratio values were affected positively by PSO supplementation to the diets. Thus, PSO could be used and up to 2.5 % in the layer hen diets.en_US
dc.description.abstractHaşhaş bitkisi ve ondan elde edilen yan ürünleri, sentetik olarak üretilemediğinden dolayı, insanlık için hala en önemli bitkidir. Bu araştırma, yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen haşhaş tohumu yağının (HTY) yumurta verimi (YV), yem tüketimi, yemden yararlanma oranı (YYO), yumurta kalitesi parametreleri (şekil indeksi, kabuk kalınlığı, sarı indeksi, ak indeksi, sarı rengi ve haugh birimi), yumurta kolesterol seviyesi ile bazı kan parametreleri (kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL) üzerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada HTY ilave edilmeyen bir kontrol ve % 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ve 2.5 oranlarında HTY ilave edilen 5 adet deneme grubu oluşturulmuştur. Araştırma 8 hafta sürdürülmüştür. Rasyonlara HTY katılması ile yumurta verimi olumsuz etkilenmemiştir. HTY yumurta kabuk kalınlığı ve kan HDL değerlerini artırmıştır. Sonuç olarak, YV ve kalitesine negatif etkileri olmaması ve YYO’nı olumlu yönde etkilemesinden dolayı HTY’nın yumurta tavuğu rasyonlarında % 2.5 düzeyine kadar kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHenen_US
dc.subjectEgg Yielden_US
dc.subjectPoppy Seed Oilen_US
dc.subjectBlooden_US
dc.titleEffects of Poppy Seed Oil Supplementation in Diets on Egg Production, Egg Quality and Some Blood Parameters in Laying Hensen_US
dc.title.alternativeYumurta Tavuğu Rasyonlarına İlave Edilen Haşhaş Tohumu Yağının Yumurta Verimi, Kalitesi İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.departmentDepartment of Animal Nutrition and Zootechny Faculty of Veterinary Medicine Afyon Kocatepe Universityen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record