Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Feyyaz
dc.contributor.authorKutay Erşen, Ziya
dc.date.accessioned2015-03-11T11:21:51Z
dc.date.available2015-03-11T11:21:51Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2654
dc.description.abstractYıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girdiğinden, Gelir Vergisi Kanunu’na göre özel bir vergileme sistemine tabidir. Sözleşme gelir ve maliyetlerini işin tamamlandığı hesap dönemine erteleyerek vergilendiren bu yaklaşım, muhasebenin temel ilkelerinden “Dönemsellik İlkesi” ile çelişmekte ve faaliyetlerin devam ettiği dönemlere ilişkin gelir ve maliyetlerin muhasebeleştirilme ve raporlanması ile ilgili sorunlara neden olmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun çalışmaları sonucunda Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu hale getirilen Türkiye Muhasebe Standartları’nın, “TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri” standardı ile bu sorunlar giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın teorik bölümünde Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerine ait maliyet ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili esaslar anlatılmış ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardının getirdiği yenilikler incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince düzenlenen mali tablolar ve dipnotlar, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre düzenlenen mali tablo ve dipnotları ile karşılaştırılarak, değişiklikler incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractLong-term construction contracts are subject to a special taxation system in the Income Tax Law by reason of commence and completion of construction works get into the different accounting periods. This approach of taxation delays the incomes and costs of the contract to the accounting period that construction completed, therefore it contradicts with the “Periodicity Principle” of basic principles of accounting and causes problems about reporting and determining the allocation of incomes and costs to the accounting periods when the construction activity is carried out. In order to solve these issues, TMS 11 Construction Contracts was put into effect by Turkish Accounting Standards Board which aligned with International Accounting Standards. The theoretical part of this study describes the principles about accounting entry of long-term construction contract incomes and costs according to the Income Tax Law, and the innovations which is brought by the standard TMS 11 Construction Contracts has been examined. In the application part of the study, the financial statements and notes which are composed in accordance with the Income Tax Law, are compared with the financial statements and notes which are composed in accordance with TMS 11 Construction Contracts, and changes has been examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTMS 11en_US
dc.subjectİnşaat Sözleşmelerien_US
dc.subjectYıllara Yaygın İnşaaten_US
dc.subjectTamamlanmış Sözleşmeen_US
dc.subjectTamamlanma Yüzdesien_US
dc.titleTms 11: İnşaat Sözleşmeleri Standardı ve Uygulamasıen_US
dc.title.alternativeTms 11: Construction Contracts Standard and an Applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalıen_US
dc.contributor.authorIDTR58763en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record