Show simple item record

dc.contributor.advisorKonuk, Osman
dc.contributor.authorTekin, Elif
dc.date.accessioned2015-03-11T12:19:41Z
dc.date.available2015-03-11T12:19:41Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2665
dc.description.abstractBu tez temel olarak, 1980 sonras › Türkiye’de feminizmin görünümüne ilişkin inceleme yapabilmek için tarihsel ve toplumsal veriler üzerinde durmuştur. Birinci bölümde, 1980 öncesi Dünya’da ve Türkiye’de feminizm ad› alt›nda, bu tarihsel alt yap›n›n temel dinamikleri hakk›nda karakteristik özellikte bilgiler yer almıştır. İkinci bölümde, 1980 sonrası Türkiye’de feminizmin özgün yönleri ve dönüşümleri kendinden önceki dönemlerle karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmıştıren_US
dc.description.abstractThe thesis mainly focuses on the historical and social data, to research post- 1980 in Turkey about the appearance feminism. The first chapter provides the reader with the relevant data on historical background of characteristics of the dynamics of the social movement, beneath of name before 1980 in the world and Turkey feminism. In the second chapter post-1980 in Turkey original sides of feminism and transformations have been studied in the comparison with the previous era.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiberal Femilizmen_US
dc.subjectRadikal Feminizmen_US
dc.subjectKapitalizmen_US
dc.title1980 Sonrası Türkiye’de Feminizmin Görünümüen_US
dc.title.alternativePost- 1980 in Turkey the Appearance Feminismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record