Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirpolat, Anzavur
dc.contributor.authorGüneş, Engin
dc.date.accessioned2015-03-11T13:05:46Z
dc.date.available2015-03-11T13:05:46Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.citationEngin Güneş '' Kütahya'da Kent Yoksulluğu'' Cıty Poverty In Kütahya'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2672
dc.description.abstractYoksulluk araştırmalarında genellikle mutlak ya da göreli yoksulluk anlayışlarından biri benimsenir. Bu çalışma, iki yaklaşımın da en altında yer alan yoksulların neden bu durumdan kurtulamadıkları ile ilgilenmiştir. Bu bağlamda ana hipotez olarak: Yoksulluğun, içinden yeni yoksulluk biçimleri türeten bir süreç olduğu ve bu süreçten yardım alınmaksızın kurtulmanın imkânsız olduğu savunulmuştur. Tezi açıklamak için ‘yoksulluk sendromu’ kavramı ortaya atılır ve tez sürecinde bu kavram geliştirilmeye çalışılır. Yoksullukla beraber eşanlı ortaya çıkan problemlerle mücadeleyi ya da çaresizliği anlatan ‘yoksulluk sendromu’ kavramı, çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermiştir. Bu sendroma tutulan kişilerin kendi imkânlarıyla durumlarını düzeltmeleri imkânsızdır. Bu çalışma için evren olarak Kütahya kent merkezi seçilmiş ve güdümlü örnekleme yöntemiyle belirlenen 168 aile reisine anket aynı zamanda da likert ölçeği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Kütahya ilinin yoksulluğu giderecek kadar yeraltı, yer üstü zengin kaynaklara sahip olduğu fakat kentin yönetici ve halkının bu tür organizasyonları gerçekleştirecek perspektiften yoksun olduğu anlaşılmıştır. İlerleyen süreçte işsizlik, yoksulluk ve bu nedenlere bağlı olarak; eğitimsizlik, sağlıklısızlık, mekânsal yarılma, şiddet, suç vb. birçok sosyal problemin ortaya çıkması, önlem alınmadığı takdirde kaçınılmazdı.en_US
dc.description.abstractIn the studies of poverty, it is handled in two ways as absolute and relative. This study is based on this one; poor people are not a homogenous mass even there is a degree among poor people. In addition to the absolute poverty, this concept is not adequate for the concept that we handled about the poorest of the poor. So, poverty syndrome is suggested to define the poorest of the poor, main subject of this study. Syndrome of poverty concept that narrates the inevitability or struggle with the problems occurred simultaneously with poverty. It arose that the impossibility of the people who suffer from that syndrome can’t heal their situations with their own possibilities and their need of help. For this study, Kütahya was chosen as a surrounding and 168 head of the families were applied survey and likert survey simultaneously who were defined with the guided exemplification. As a result of the study, it is understood that Kütahya is such a rich province that it can diminish poverty by its rich subterranean and aboveground sources, however it is appeared that governor of the province and the public are out of perspective to realize these kinds of organizations. In advancing process unemployment, poverty and depending on these reasons lack of education, unfitness, spatial split, violence, crime etc problems are inevitable as long as some precautions aren’t taken .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKent Yoksulluğuen_US
dc.subjectYoksulluk Sendromuen_US
dc.subjectYeni Yoksulluken_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectToplumsal Dayanışmaen_US
dc.titleKütahyada Kent Yoksulluğuen_US
dc.title.alternativeCıty Poverty In Kütahyaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record