Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Şuayıp
dc.contributor.authorKaragöz, Ömer Yavuz
dc.date.accessioned2015-03-13T06:53:02Z
dc.date.available2015-03-13T06:53:02Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2722
dc.description.abstractAvrupa Birliği ve Türkiye’de Tüketici Haklarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu çalışmada, birinci bölümde tüketici kavramı ve yasal dayanağı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Türkiye’de uygulanmakta olan 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”la tüketicilere getirilen haklar incelenmiştir. Üçüncü bölümde Avrupa Birliği Komisyonu’nun bu alanda yayınlamış olduğu direktifler ile, Türkiye’de uygulanmakta olan tüketici hakları karşılaştırmalı olarak, belgeler üzerinden analiz edilmiştiren_US
dc.description.abstractThis study focuses on a comparative analysis of consumer rights in Turkey and the European Union. In the first section, the concept of consumer and its legal foundation have been studied. In the second section, the rights introduced by “Act No. 4077 on Consumer Protection as Amended by Act No. 4822” have been investigated. Third section makes a comparative analysis of consumer rights by considering the directives of the European Union Commission on this subject and the regulations in force in Turkeyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Haklarıen_US
dc.subjectTüketiciyi Korumaen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.titleAvrupa Birliği Ve Türkiyede Tüketici Hakları Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizien_US
dc.title.alternativeA Comparative Analysis Of Consumer Rights Regulations In The European Union And Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record