Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Levent
dc.contributor.authorÇilkaya, Rüştü
dc.date.accessioned2015-03-13T08:47:43Z
dc.date.available2015-03-13T08:47:43Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2758
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Kaynakları konusunda hazırlanan WebQuest materyalinin öğrencilerin akademik başarısı ve derse karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmaya 2012-2013 öğretim yılında Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Kemalettin Sami Paşa İlköğretim Okulunda, 6.sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın bağımsız değişkeni; WebQuest öğretim yöntemine uygun olarak tasarlanmış öğrenme ortamıdır. Bağımlı değişken ise öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumlarıdır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin akademik başarı testinden aldıkları puanlara ait ortalama değerleri ile tutum ölçeğinden alınan puanların ortalama değerleri üzerinde (ANCOVA) analizi yapılmış, bunun için SPSS 18.0 for Windows istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular neticesinde İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Kaynakları konusunda hazırlanan WebQuest materyalinin deney grubunda öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractAim of this research is to search the effect of WebQuest material which prepared on the suject “our Country’s Sources” in Social Sciences Lesson at 6th grade in Primary School on student’s success and attitude, 41 students who study at Kemalettin Sami Paşa Primary School in Bolvadin, Afyonkarahisar in 2012-2013 education years join this research. This research was made in quasi experimental model with the first test - last test control group. Independent variable of this research is the learning environment which designed for WebQuest instruction tecnique. Dependent variable is the students’ academic success and their attitude to the lesson. For eveaulating the datas in this resarch, (ANCOVA) analysis was made over students’ avarage values from academic success test and average values of points which taken from attitude measure. Because of this SPSS 18.0 For Windows statistical pocket program was used. According to the findings which obtained from this research we get this result: There is an positive effect of WebQuest material which prepared on the subject “Our Country’s Sources” in Social Sciences Lesson at 6th Grade in primary school on student’s success and attitude.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWebQuesten_US
dc.subjectSosyal Bilgiler Öğretimien_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimde İnternetin Önemien_US
dc.titleSosyal Bilgiler Eğitiminde Webquest Kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe Use of Webquest in Social Studies Lessonsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record