Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Celal
dc.contributor.authorOğuz, Fevzi
dc.date.accessioned2015-03-13T09:06:04Z
dc.date.available2015-03-13T09:06:04Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2766
dc.description.abstractİlköğretim, yazma eğitiminin temelinin atıldığı dönemdir. Öğrenciler, birinci sınıf temel olmak üzere yazma çalışmalarına yönlendirilir. İkinci ve üçüncü sınıflarda yazma çalışmaları genişletilerek devam ettirilir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda kendilerinin oluşturabileceği kısa paragraflar yazdırılır. İkinci kademede ise planı, türü ve ana fikri verilip yazma konuları daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulur. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 8. Sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımda yaptıkları yanlışların nedenlerini incelemektir. Bu amaçla, Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki iki okulda öğrenim gören 52 öğrenciye farklı türlerde, birer ay arayla yazılı anlatım uygulama çalışması yapılmıştır. Yapılan uygulama çalışmalarının ardından öğrencilere 19 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS Veri Analiz Programı ile “yüzde ve frekans” değerleri açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, öğrencilerin hangi alanlarda daha çok yanlışının çıktığı ve bu yanlışların nedeninin tespiti yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractElementary Education period is the term when the education of writing is based. The students are directed to writing practices in 1st grade as the basic part. When these students are in the 2nd and 3rd grades, they are started to be applied much more enlarged writing practices. After this, when they are 4th and 5th grades, they are written short paragraphs which composed by themselves. In the second stage of elementary education, after central theme, plan and sort of the writing are given, subjects of writing are made up much more comprehensive. The aim of this study is to examine the causes of mistakes in writing expressions that are made by 8th grade level students. For this search, 52 students from two different schools in Bolvadin, in Afyonkarahisar were selected and these students were done practiced writing expressions in following two months. After this work of practicing, a questionnaire that contained 19 questions was applied to the students. The results of questionnaire were analyzed according to the values of “percentage and frequency” by using SPSS Output Analysis program. Consequence of this study, it was identified that in which part of writing expressions the students made much more mistakes and the reasons for these mistakes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazılı Anlatım Becerisien_US
dc.subjectTürkçe Eğitimien_US
dc.subjectİlköğretim Değerlendirmeen_US
dc.titleİlköğretim 8. Sinif Öğrencilerinin Yazim Kurallarini Uygulamadaki Sorunlari ve Bunlarin Nedenleri Üzerine Bir Araştirma (Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeA Study With 8th Grade Level Students' Problems in Application of Writing Rules and With the Reasons for These (Sample of Afyonkarahisar, Bolvadin)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR45244en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record