Show simple item record

dc.contributor.advisorUçan, Mehmet Hilmi
dc.contributor.authorSomuncu, Selim
dc.date.accessioned2015-03-16T07:11:01Z
dc.date.available2015-03-16T07:11:01Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2830
dc.description.abstractBu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında yürürlüğe giren Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki edebî metinler, temel evrensel değerler açısından inceleniyor. Çalışmada bu metin incelemelerine geçmeden önce edebiyat ve eğitim bağlamında edebî metinler eğitsel açıdan değerlendirilip bu bağlamda kavramsal bilgiler sunuluyor. Sonrasında evrensel değer ağırlıklı kuramsal bilgiler verilerek, kavramsal ve disipline edilmiş bir çerçevede konuya temas ediliyor. Bu bilgilerin ardından temel evrensel değerler üzerinde teker teker duruluyor. Sonrasında ise kitaptaki metinlere geçilerek önceki bölümlerde verilen bilgilerin ışığında metinlerin okuması yapılıyor. Bu metinler evrensel değerler açısından değerlendirildiği gibi edebî ve sanatsal çerçevede de değerlendiriliyor. Hem kuramsal açıdan tartışmaların hem de metin incelemelerinin yapıldığı çalışmada konu bu incelemelerle özelleştiriliyor. Çalışmada eğitimde edebî metinlerin genel anlamda değer kazandırma, özelde evrensel değerleri kazandırma açısından ne derece öneme sahip olduğunun tespiti yapılmaya çalışılıyor.en_US
dc.description.abstractIn this study literary context in the Turkish lesson book which prepared according to Turkish teaching book program which released by Ministry of National Education in 2005 has been analyzed by point of basic universal values. Before analyzing context some literary text which is compatible with literature and education was evaluated as educational and presented conceptual knowledge. After that theoretical knowledge which is largely about universal values was given under a frame of conceptual and disciplined. After this knowledge one by one talked over basic universal values. Additionally shifted to text in the book to read under the knowledge which was given former parts. This text was evaluated by point of basic universal values as well as artistic. This subject was specified as either theoretical and text analysis. Importance of literary text in education was tried to determine generally gaining value, specifically gaining universal values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEdebi Metinler Ve Eğitimen_US
dc.subjectSanat Ve Eğitimen_US
dc.subjectTürkçe Eğitimien_US
dc.subjectTemel Evrensel Değerleren_US
dc.titleİlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Edebî Metinlerin Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Literary Text in Turkish Text Books of 7. Class Through Getting Sufficient Basic Universal Valuesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record