Show simple item record

dc.contributor.advisorEleren, Ali
dc.contributor.authorÖztürk, Ayhan
dc.date.accessioned2015-03-16T07:13:13Z
dc.date.available2015-03-16T07:13:13Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2831
dc.description.abstractÇalışmada restoran işletmelerinde müşteri siparişlerinin elektronik ortamda alınmasının, işletme performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Birinci bölümde yiyecek-içecek sektörünün tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması, restoran işletmelerinin bu sektördeki yeri ve örgütsel yapılanmaları hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde sipariş alma ve gelir kontrol yöntemleri ile işletmelerde bilgi yönetim sistemi kavramları incelenmiştir. Üçüncü bölümde işletmelerde performans kavramı ve performansı kriterleri incelenmiştir. Son olarak Afyonkarahisar Özdilek Alışveriş Merkezi Restoran İşletmesinde kullanılan elektronik sipariş alma sistemi, işletmenin performansına etkileri açısından çok boyutlu olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda elektronik sipariş alma sisteminin restoran yönetimine, işletmenin diğer birimlerine, çalışanlar ve müşterilerin memnuniyetine, finansal performansa, sürecin hızlanmasına, kontrol ve denetlemenin etkinliğine ve maliyet avantajı sağlanmasına olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to study the impact of taking orders electronically on the performance of restaurant management. The first chapter discusses the historical development and classification of the beverage sector, the position of restaurant operations within the sector and their organisational structure. The second chapter of the thesis studies the taking of orders and revenue control methods and the concept of information administration systems in relation to operations. The third section considers the concept of performance and the criteria of performance on the operation. Finally, the electronic order taking system in the restaurant at the Afyonkarahisar Ozdilek Shopping Mall has been studied in a multi-dimensional manner in respect to its impact on the performance of operations. The results of study indicate that taking orders via an electronic system has made a positive contribution to the other units of the department, employees, customer satisfaction, and financial performance, resulted in a speeding up of the process, improved effectiveness of monitoring and control and proved advantages in regards to expenditure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRestoran İşletmelerindeen_US
dc.subjectÖzdilek Alışveriş Merkezien_US
dc.subjectMaliyet Avantajıen_US
dc.titleRestoran İşletmelerinde Siparişlerin Elektronik Ortamda Alınmasının İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Afyonkarahisar Özdilek A.Ş.’De Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Taking Orders Electronically on the Performance of Management in Restaurant Operations and Its Application at Afyonkarahisar Ozdilek A.S.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record