Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiftçi, Selcan
dc.contributor.authorDuru, Kadir
dc.date.accessioned2015-03-16T11:30:07Z
dc.date.available2015-03-16T11:30:07Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2838
dc.description.abstractBu çalışmada, Uşak ili Sivaslı ilçe merkezinde bulunan dört ilköğretim okulunun (31 Ağustos İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Muammer Yazgan İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu) 5. sınıfında okuyan 114 öğrencinin tamamının yazılı anlatımdaki aktif kelime servetleri incelenmiştir. Adı geçen okullardaki 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime servetlerini belirleyebilmek için, öğrencilere üç türde (anı, otobiyografi, serbest konulu) yazılı anlatım yaptırılmış ve alınan 342 adet yazılı doküman bilgisayar ortamına aktarılarak öğrencilerin kullandıkları kelimeler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, toplam 28506 kelime ve 2173 çeşit kelime kullanıldığı tespit edilmiş ve en çok kelimenin serbest konulu türde, en az kelimenin ise otobiyografi türünde kullanıldığı görülmüştür. Bunun yanında, yazılı anlatımda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla kelime kullandıkları belirlenmiştir. Çalışmamızın sonucunda, türlere ve cinsiyetlere göre kelime listeleri oluşturulmuş, bu listelerde geçen kelimelerle daha önce bu alanda yapılmış Hayriye Ünsal’a ait “İlköğretim 5. ve 8. Sınıflar İle Ortaöğretim 11. Sınıfların Sözlü Anlatımdaki Aktif Kelime Hazineleri / Afyon Merkez Örneği” adlı çalışma ve Mustafa Çıplak’a ait “Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. Sınıfların Yazılı Kelime Hazinesinin Belirlenmesi” adlı çalışmanın listelerindeki kelimeler karşılaştırılarak ortak kelimelerden oluşan listeler hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractAdvisor: Assist. Prof. Dr. Selcen ÇİFCİ The aim of this study is identification of active vocabularies on writing expressing on 114 students who are at 5th class in Sivaslı in Uşak. In our study 342 subjects were evaluated according to their branches (memory, autobiography, free subject) on 114 students in Sivaslı. In the study, 28506 vocabularies were found in 342 writing composition. 2173 words of 28506 words are different words and 26333 words are repeated words of these words. Of these 28506 words are sequenced like this: Memory is 9917 words, 7964 is autobiography, 10625 free words. Those words used are: 1084 words are memory, 873 words are autobiography and free words are 1560 words. In written compositions, we saw the words in free words mostly. Autobiography is the least given word and the most different. So, the students prefer free words. Key words: word, vocabulary, written expression, Turkish educationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKelimeen_US
dc.subjectKelime Servetien_US
dc.subjectYazılı Anlatımen_US
dc.subjectTürkçe Eğitimien_US
dc.titleİlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Uşak / Sivaslı Örneği)en_US
dc.title.alternativeIdentification of Active Vocabulary on Writing Expressing of Secondary School’s 5th Class (Example of Uşak / Sivaslı)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record