Show simple item record

dc.contributor.advisorTopal, Yusuf
dc.contributor.authorAltınbaş, Lütfiye
dc.date.accessioned2015-03-16T12:22:23Z
dc.date.available2015-03-16T12:22:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2850
dc.description.abstractBir ekonomide üretim araçlarının toplamını artırmak için yatırım yapılır. Bu yatırımlar kimi zaman ülkenin mevcut sermayesi ile gerçekleştirilirken kimi zamanda dışarıdan sağlanan kaynaklarla yapılmaya çalışılır. Dışarıdan sağlanan yatırımlar ülke ekonomisi için yerinde, zamanında ve uygun şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar doğurur.Gelişmekte olan ülkeler son yıllarda yabancı sermaye çekebilmek için yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Yabancı sermaye yatırımları gidecekleri ev sahibi ülkeyi seçerken öncelikle kendi çıkarlarına göre hareket edip daha sonra dolaylı olarak ülke çıkarlarına hizmet etmektedirler. Bu çalışmanın amacı; yabancı sermaye yatırımları ve madencilik sektörünün karakteristik özelliklerini inceleyip doğrudan yabancı sermayenin maden sektöründekifirmaların finansal performansına etkisini belirlemek, bu firmaların yatırım yapmasında etkili olan faktörleri incelemek ve firmaların yatırım yapmadan önceki beklentilerini karşılayıp karşılayamadığını ölçmeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda yapılan istatistikî değerlendirme sonucunda; madencilik sektörüne gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülkedeki şirketlerin gelişmesine, yeni pazarlara ulaşmasına, vergisel avantaj elde etmesine, istihdam sağlamasına ve işletmelerin mali performanslarının iyileşmesine katkı sağladığı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractInvestments serve the purpose of enhancing the production tools within a given economy. They are carried out by the available stocks of the countries as well as external resources. Externally-financed investments bring about favorable consequences for the national economy provided that they are planned in a pertinent, timely and appropriate manner. Recently, developing countries have been offering remarkable conveniences to the investors for the sake of attracting foreign stocks. While choosing a host country for them, foreign stock investors mind their benefits principally. They serve for the host country’s benefits in an indirect way. This research seeks to examine the characteristics of foreign stock investments and mining industry, to determine the impact of the direct foreign investments on the financial performances of the firms, within the context of mining industry. It aims to examine the factors affecting the probability of the firm’s investments and to measure whether or not the firms achieve their expectancies about their investments. The statistical evaluation, executed in accordance with these motives, shows that direct foreign stock investments on the mining industry contribute to the development of the firms within the host country, their accession into new markets, acquisition of some advantages on taxes, employment opportunities, and amelioration of their financial performances.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı Sermayeen_US
dc.subjectMaden ve Madenciliken_US
dc.subjectDoğrudan Yatırımen_US
dc.titleTürkiye’deki Yabancı Sermaye Yatırımları ve Madencilik Sektörü Üzerine Uygulamaen_US
dc.title.alternativeAn Application on the Foreign Stock Investments in Turkey and Mining Industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR48730en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record