Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülsevin, Gürer
dc.contributor.authorKarabulut, Hale
dc.date.accessioned2015-03-16T14:50:43Z
dc.date.available2015-03-16T14:50:43Z
dc.date.issued2006
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2885
dc.description.abstractBu çalışmada Reşat Nuri Güntekin’in 20 eserinden 1500 cümle, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin yazılarından da 1500 cümle olmak üzere toplam 3000 cümle söz dizimi açısından incelenerek edebî söz dizimimizle öğrencilerimizin söz dizimi karşılaştırılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yapılan çalışmanın neden gerekli olduğu, çalışmanın amacı ve nasıl yapıldığı , İkinci bölümde söz dizimi üzerine yazılmış kitaplar ve çalışmalardan hareketle terim ve kavramların açıklanması, Üçüncü bölümde Reşat Nuri Güntekin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi, Dördüncü bölümde Reşat Nuri Güntekin ve ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin söz dizimlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tablolar ve yorumlanması, Beşinci bölümde Reşat Nuri Güntekin ve ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin söz dizimlerinin karşılaştırılması, Altıncı bölümde sonuç bulunmaktadır. Çalışma kaynakça ve eklerin verilmesiyle sona ermiştir. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin edebî söz dizimine ögelerin kullanılma sıklığı bakımından yaklaştığı, yüklemin geleneksel olarak, edebî söz diziminde ve öğrencilerde sonda, yüklem şeklinde bulunduğu, öge sayısı arttıkça aynı tipteki cümlelerin kulanımının düştüğü görülmüştüren_US
dc.description.abstractIn this study, 1500 sentences from Reşat Nuri Güntekin’s 20 works and 1500 sentences from the writings of 4. grade students of primary school were taken and totally 3000 sentences were examined from the point of word order so literary word order and the students word order were compored. This study consists of six parts: In the first part, the necessity of the study, it’s aim and how it was done are explained. In the second part, the books written about word order, concepts and terms are explained. In the third part, Reşat Nuri Güntekin’s life and works are introduced. In the forth part, after examining Reşat Nuri Güntekin’s word order and 4. grade students word order , the tables and interpretation are given In the fifth part the comparison of Reşat Nuri Güntekin and 4. grade students word order is given In the sixth part, results and suggestions are introduced. Study ends with sources and adds parts. As a result of study; students see the literary word structure as frequent use of words. Verb is traditionally used at the end of the sentence in literary word order and is usage of students and as the function of verb It is seen that as the number of words increases, the usage decreases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSöz Dizimien_US
dc.subjectEdebî Söz Dizimien_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.titleİlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Söz Dizimi ile Edebî Söz Diziminin (Reşat Nuri Güntekin) Karşılaştırılması (Uşak Örneği / Yazılı Anlatım)en_US
dc.title.alternativeThe Comparison Between the Sequence of Words in Writings of Primary School Forth Grade Students and Words Sequence of Literary(Reşat Nuri Güntekin) (Uşak Type / Written Expression)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record