Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay, Mustafa Aydın
dc.contributor.authorKaya, Filiz
dc.date.accessioned2015-03-17T11:16:58Z
dc.date.available2015-03-17T11:16:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2930
dc.description.abstractBu araştırma, Türk müziğinde usta icracılığın önemine değinerek, dört telli kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik dağar ve çalma önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de kemençe alanında eğitim ve öğretim yapan üniversitelerin ilgili bölümleri, Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren TRT Radyoları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı devlet koroları ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışan kişiler, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan alanda araştırma yapmış araştırmacılar, sanatçılar ve öğretim elemanlarından oluşan on bir kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve gönüllü olarak araştırmaya katılan çalışma grubuna uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında araştırmanın problemlerine yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuş ve dört telli kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik dağar ve çalma önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study aims to stress the importance of the virtuosity in Turkish music and to propose repertory and playing suggestions concerning virtuosity in four-stringed kemancha education. Research universe consists of faculties providing kemancha education in Turkey, TRT Radio, Ministry of Culture and Tourism state choirs, and people working in private organizations. Sampling of this study consists of 11 (eleven) people of various professions such as experts, researches, artists, and scholars who participated in this study voluntarily. Various interview forms have been prepared and used to provide data for the study. As a result of the acquired data several solution methods have been devised for solving the problems of the research and various suggestions concerning virtuosity in four-stringed kemancha education have been offered.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKemençe Eğitimien_US
dc.subjectİcracılıken_US
dc.titleDört Telli Klasik Kemençe Eğitiminde Usta İcracılığa Yönelik Dağar ve Çalma Önerilerien_US
dc.title.alternativeRepertory and Playing Suggestions Concerning Virtuosity in Four-Stringed Kemancha Educationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR23209en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record