Show simple item record

dc.contributor.advisorYazıcı, Hakkı
dc.contributor.authorYakar, Mustafa
dc.date.accessioned2015-03-17T13:00:47Z
dc.date.available2015-03-17T13:00:47Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2956
dc.description.abstractTürkiye’de yarım asrı geçen bir süredir devam eden kırsaldan olan göçler, nüfusun kır ile kent arasında yeniden dağılımı yanında tarımsal toplum tipinden şehirsel topluma tipine geçişi de hızlandırmıştır. Bu süreçte kentler hızla nüfuslanırken kırsal alanlar boşalmaya başlamıştır. Sonuçta kırsaldan göç kentler kadar olmasa da kırsal alanları da derinden etkileyerek sosyo-ekonomik yapıyı değiştirmiştir. Araştırma, hem yurtiçine hem de yurtdışına yaklaşık yarım asırdır göç veren Emirdağ ilçesi örneğinde, göçlerin çıkış sahası olan kırsal alanlar üzerindeki etki ve sonuçlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Ekonomik nedenlerin sonucu olarak mevsimlik işçilikle başlayan göç süreci, sonrasında yurtiçi ve yurtdışı göçleriyle devam etmiş ve bugün kırsal nüfusun yarıdan fazlasının azalmasına yol açmıştır. Halen devam eden göçler, başta nüfus ve nitelikleri olmak üzere, yerleşmelerden konutlara, arazi kullanımından hizmetlere kadar kırsal alanları çok çeşitli açılardan etkilemiştir. Sonuçta, geriye üretkenliğini kaybetmiş kadın ve yaşlıların daha fazla olduğu, tarım ve hayvansal üretimin giderek azaldığı, yerleşmelerin terk edildiği her yönüyle boşalmış bir kırsal görünümü ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla göç sonrasında yeniden yapılanarak gelişmiş bir kırsal alandan çok, göç edilen merkezlere giderek bağımlı hale gelinmesi sonucu gerilemiş, kaderine terk edilmiş bir kırsal alan izlenimi sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractRural out-migraiton which has been continuing during the more than 50 years, accelerates the transition from farming society type to the urban society type as well as redistribution of poplation between rural and urban in Turkey. In this process, while urban is poplated, rapidly, rural areas started to be depopulated. In conclusion, rural out-migration the less affects rural areas, deeply, too in comparation to the urban areas so this type migraiton change socio-economical structure. The aim of this study is to determine the results and the effects of migrations on rural areas which is the source of migraiton, in case of Emirdağ district which has been internal out-migration and external out-migration since approximately half century. Migration process which starts with seasonal workers due to economical reasons continues with internal out-migration and external out migration and it causes the decreases in rural population as more than half of population. The migrations which are currently continuing, affect the rural areas in terms of population and its characters, settlement, dwelling types, land use and services. In conclusion, a rural appearance where unproductive women, old people and children exist emerged. The productivity of stock-breeding and agriculture decrease more and more and settlements are left in this type rural appearance. Thus, Because of the fact that rural area turned into the centers where internal and external out-migrations are send by rural areas, this type rural area presents being abandoned to its fate rather than re-developed rural area after migration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNüfusen_US
dc.subjectGöçleren_US
dc.subjectKırsal Alanen_US
dc.subjectGöçüm Etkilerien_US
dc.titleEmirdağ İlçesi Kırsalında Göçün Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Migration, Problems and Suggestions in Rural Area of Emirdag Districten_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR200617en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record