Show simple item record

dc.contributor.advisorMemiş, Ekrem
dc.contributor.authorBülbül, Pınar
dc.date.accessioned2015-03-17T13:07:43Z
dc.date.available2015-03-17T13:07:43Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2960
dc.description.abstractBilindiği üzere Anadolu, Eski Yakın Doğu’nun önemli medeniyet merkezlerinden biridir. Afyonkarahisar ve çevresi de Anadolu’nun önemli bölgelerinden birini teşkil eder. Neolitik çağdan itibaren yerleşime sahne olan Afyonkarahisar ve çevresi, Kalkolitik ve Eski Tunç devirlerinde de önemini devam ettirmiştir. MÖ. 2. Binyılda Anadolu’nun en büyük siyasal gücü olan Hititler, Afyonkarahisar ve çevresini egemenlikleri altına almışlardır. Hitit metinlerinde Afyonkarahisar ve çevresine Mira ve Kuvalya Ülkesi adı verilir. Hitit Devleti’nin son zamanlarına doğru iyice güçlenen Mira Krallığı’nın bağımsız hareketleri dikkat çekmektedir. Ancak, Ege Göçleri sonunda Hitit Devleti ile birlikte Mira ve Kuvalya Krallığı da tarih sahnesinden çekilmiştir. Hititler’den sonra Afyonkarahisar ve çevresi, Frigler’in egemenliği altına girmiştir. Prototürk kavimlerinden biri olan Kimmerler MÖ. 690 yılında Frig Devleti’ni ortadan kaldırınca, Afyonkarahisar ve çevresi bir süre için Kimmer egemenliğinde yaşamıştır. Lidya kralı Alyattes MÖ. 609 yılında Kimmerler’i Anadolu’dan kovmuş ve böylece Afyonkarahisar ve çevresi Lidya Devleti’nin egemenliği altına girmiştir. Pers kralı Kyros, MÖ. 546 yılında Lidya kralı Kroisos’u yenince, bu defa da Afyonkarahisar ve çevresi Pers egemenliğine girecektir.en_US
dc.description.abstractAs it is known, Anatolia is the one of the important civilization centers of Ancient Near East. Afyonkarahisar and its vicinity form the one of the important regions of Anatolia. Afyonkarahisar and vicinity were settled from the neolitic age and it went on to last its importance in the Calcolithic and Early Bronze Age. The Hittites who were the greatest political power of Anatolia in the Second Millenium B.C. ruled Afyonkarahisar and its vicinity, too. Afyonkarahisar and its vicinity was called as Mira-Kuwalia Land on the Hittite cuneiform texts. Towards the ends of the Hittite Kingdom, Mira-Kuwalia Kingdom began to act indepently. But, when the Hittite Kingdom was fallen down because of Sea Peoples Migration, Mira-Kuwalia Kingdom was drawn from the history scene, too. After the Hittites, Afyonkarahisar and its vicinity entered under the sovereignty of Phrygians. When the Kimmerians who were the one of the Prototurk peoples destroyed the Phrygian Kingdom in 690 B.C., Afyonkarahisar and its vicinity lived under the rule of the Kimmerians for a time. Alyattes, the king of Lydia, drove away the Kimmerians from Anatolia in 609 B.C. and so, Afyonkarahisar and its vicinity entered under the sovereignty of Lydian Kingdom. When Kyros, the king of Persia, defeated Kroisos, the king of Lydia, in 546 B.C., Afyonkarahisar and its vicinity will enter under the rule of the Persians.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnadoluen_US
dc.subjectAfyonkarahisaren_US
dc.subjectHititileren_US
dc.subjectLidyalılaren_US
dc.titleEn Eski Çağlardan Persler Dönemine Kadar Afyonkarahisar ve Çevresien_US
dc.title.alternativeAfyonkarahisar and Its Vicinity From the Earliest Ages Until the Persian Perioden_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record