Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Soner
dc.contributor.authorÇakır, İbrahim Halil
dc.date.accessioned2015-03-17T13:08:50Z
dc.date.available2015-03-17T13:08:50Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2961
dc.description.abstractİnsanoğlu var olduğundan beri, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kap kacak türü seramik malzemeler üretmiştir. Zaman ilerledikçe sade bir şekilde yapılan seramikler yerini sanatsal ve estetik kaygı ön planda tutularak hem form hem de süsleme açısından gelişme göstermiştir. Seramik sanatı geçmişten günümüze gelene kadar birçok dönemden geçmiştir. Bu dönemlerin her biri seramik sanatı için çeşitli yenilikler getirerek seramiğin bugünlere gelmesinde en önemli katkıyı sağlamışlardır. Gelişmelerden biri süsleme ve teknikleridir. Seramik form yüzeylerini süslemede astar ile yapılan çalışmalar neolitik çağdan bu yana gelişimini göstermiş ve Yunan seramik sanatı “terra sigillata” astar süslemeleri ile doruğa ulaşmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde, Ege Uygarlıkları diye bilinen Yunan sanatının başlangıcı olarak tanımlanan Minos, Miken seramik sanatının gelişimi, ikinci bölümde, Yunan seramik sanatının dönemleri, gelişimi, yenilikleri ve özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise Yunan sanatının vazo süslemeciliğinde en parlak dönemi olan arkaik dönem seramiklerinin gelişimi, form ve süsleme özellikleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise Yunan arkaik dönem seramiklerinden yola çıkarak form, süsleme ve renkli astar çeşitleri ile uygulamaları yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Human being has been producing ceramic materials like pots and pans to provide their daily wants since their existence.In the course of the time,ceramics made as simple have progressed both in form and in decoration by considering artistic and aesthetic care. Ceramic art has many period from past to present.Each of these periods has provided a significant contribution to ceramic coming to these days by bringing several innovations to the ceramic art.One of these developments is decoration and it’s techniques.Works with slip to decorate the surfaces of the ceramic form have demonstrated developments since Neolithic era and Greek ceramic art has reached its peak with “ terra sigillata” decorations slip. In the first part of the research, known as Ageon civilizations and regarded as beginning of Greek art Minos, the development of Miken ceramic art, in the second part, the periods of Greek art, its developments,innovations and features are described.In the third part, archaic period,which is the most successful period in vase decoration for Greek art, form and decoration features are discussed.In the fourth part,applications in form, decoration and colourful slip types have been realized based on archaic form of Greek ceramics of the period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYunanen_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectArkaiken_US
dc.titleArkaik Dönem Yunan Seramiklerinin İncelenmesi ve Günümüz Yorumlamalarıen_US
dc.title.alternativeArchaic Periods Greek İnvestigate and Comtemporary İnterparationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR44436en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record