Show simple item record

dc.contributor.advisorEmecan, Feridun
dc.contributor.authorKarazeybek, Mustafa
dc.date.accessioned2015-03-17T14:15:42Z
dc.date.available2015-03-17T14:15:42Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2969
dc.description.abstractOsmanlı şehirlerinin muhtelif yönleriyle incelendiği detaylı çalışmalar her geçen gün biraz daha artmakta, yeni tespitler ile yeni yorumlar yapılmaktadır. Bu çalışmada da XVII. yüzyılın ikinci yarısında Afyonkarahisar Şehri, fiziki, sosyal ve ekonomik yönleriyle incelenmiştir. Çalışma önsöz ve üç bölümden meydana gelmiştir. Kaynak olarak büyük ölçüde şer‘iyye sicili defterleri kullanılmıştır. Aynı zamanda arşiv belgeleriyle de desteklenmiştir. Kale merkezli olarak kurulan ve bilhassa XV. yüzyılda önemli ölçüde gelişme gösteren şehrin XVII. yüzyıldaki mahalleleri, demografik durumları, sosyal tabakalaşma ile zümreler arası ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca, şehirdeki mahkemenin rolü, asayiş, gündelik hayatta aile, kadın ve çocukların durumu yaşanmış olaylar merkezli olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte sosyal hayat idaresindeki etken müesseseler ile şehrin ekonomik yapı özellikleri, ticaret hayatı ve esnaf teşekkülleri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractNew studies and researches have been conducted about the Ottoman cities and new findings and interpretations add new perspectives to our vision of Ottoman Cities. In this study, city of Afyonkarahisar examined with physical, social and economic aspects in the second half of 18th century. This study consists of a preface and three chapters. The Court Records and the Archive Documents were used as sources. The city that built around the castle of Afyonkarahisar had been developed in fifteenth century. Demographic conditions, neighborhoods, the relationships between social stratifications and classes have been examined in eighteenth century. Besides, the role of courts, security, the daily life in the family, the conditions of women and children with the examples from daily life had been studied. In addition, the effective institutions in the administration of social life, the features of economic institutions and artisan organizations were evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziki Yapıen_US
dc.subjectSosyal Yapıen_US
dc.subjectŞehir Hayatıen_US
dc.subjectEkonomik Yapıen_US
dc.titleXvıı. Yüzyılın İkinci Yarısında Afyonkarahisar Şehri: Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Yapı İncelemesien_US
dc.title.alternativeXVI. Afyonkarahisar in the Second Half Century City: Physical, Social and Economic Structure Studyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR58342en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record