Show simple item record

dc.contributor.advisorSarılı, Mustafa Ali
dc.contributor.authorYalavaş, Ceren
dc.date.accessioned2015-03-18T11:53:56Z
dc.date.available2015-03-18T11:53:56Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/3002
dc.description.abstractVergi politikasının amacı, verginin eksiksiz ve zamanında ödenmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yükümlü olan vergi mükellefleri, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilerdir. Vergi mükellefi kendisine düşen vergi borcunun ödenmesinden sorumludur. Ancak bazı hallerde, kanun koyucu vergi borcunun esas mükellefler tarafından değil; üçüncü kişiler tarafından ödenmesini öngörmüştür. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından kanun gereği vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi sorumlularının tıpkı vergi mükellefi gibi görevlendirilmesindeki amaç, verginin en az masrafla, en kısa sürede tahsil edilmesini sağlamaktır. Katma Değer Vergisi (KDV) esas itibariyle beyan esasına dayanmaktadır. Bazı durumlarda beyan esası yerine, malların alıcılarının veya hizmetten faydalananların sorumlu sıfatıyla KDV’yi kaynakta keserek beyan etmek zorunda bırakıldığı görülmektedir. Bu duruma KDV’de vergi sorumluluğu denilmektedir. Ancak bu sorumluluk uygulamasının alanı son yıllarda oldukça genişletilmiştir. Öte yandan iyi niyetli KDV mükelleflerinin bu uygulama ile vergi yükü artmış ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu yüzden, sorumluluk kapsamının alanı daraltılarak, etkin ve yerinde denetimlerle verginin güvence altına alınmasının daha kalıcı bir çözüm olacağı görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of tax policy, tax is to provide completely and timely payment. To achieve this assigned goal to taxpayers, under the laws, the tax that belongs the person is the either the natural or legal persons. The taxpayer is responsible for the payment of tax debt falls to him. However, in some cases, based on legislative tax debt by the taxpayer is not paid by third parties predicts. Tax officer is the person who is involved for tax payment required by law in terms of deal with the tax office. The aim for assigning duties just as responsible for tax purposes the taxpayer is to ensure to collect the tax at least cost, as soon as possible. Value Added Tax is based on its stated basis. However, in some cases, the basis of declaration, rather than the recipients of goods or services responsible for the capacity of beneficiaries to register is the status of the cutting off the source that Value Added Tax was forced to declare. This application also revealed that the Value Added Tax Responsibility. However, this responsibility in recent years has expanded the application space. On the other hand, the Value Added Tax payers of this application are in good faith and with an increased tax burden fell victim. Therefore, the field narrowed the scope of responsibility, taking an active and onsite inspections to ensure the tax is understood that more permanent solution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectVergi Sorumlusuen_US
dc.subjectKatma Değer Vergisien_US
dc.titleTürkiye’de Katma Değer Vergisi’nde Vergi Sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeThe Tax Responsibility in Value Added Tax in Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record